StoryEditor

Ekoschemat Rolnictwo węglowe - znamy stawki za wszystkie praktyki!

Resort rolnictwa poinformował, że ustalono już stawki dopłat obszarowych w ramach ekoschematu "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi". Jaki kurs euro jest brany pod uwagę i jaka wyszła stawka za praktyki w ramach tego ekoschematu?
21.02.2024., 14:06h

Wczoraj informowaliśmy, że MRiRW opublikowało długo oczekiwane przez rolników stawki za ekoschematy. 

​Dzisiaj MRiRW podaje szczegółowe informacje na temat ekoschematów obszarowych, a dokładniej Rolnictwa węglowego. 

Stawki płatności w ramach ekoschematu "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi"

Wartość jednego punktu w ramach ekoschematu wynosi 103,56 zł.

Stawki płatności za realizację poszczególnych praktyk w ramach tego ekoschematu zależą od liczby punków na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do wsparcia i wynoszą, w zależności od praktyki:

 • Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt: 5 punktów; 517,80 zł/ha;
 • Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe: 5 punktów; 517,80 zł/ha;
 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy: 1 punkt; 103,56 zł/ha.
 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant z wapnowaniem: 3 punkty; 310,68 zł/ha;
 • Zróżnicowana struktura upraw: 3 punkty; 310,68 zł/ha;
 • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji: 2 punkty; 207,12 zł/ha;
 • Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo: 3 punkty; 310,68 zł/ha;
 • Uproszczone systemy uprawy: 4 punkty; 414,24 zł/ha;
 • Wymieszanie słomy z glebą: 2 punkty; 207,12 zł/ha.

Kurs euro, po którym przeliczane są płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 r., wynosi 4,6282 zł. Do wyliczeń przyjęto kurs wymiany opublikowany 29 września 2023 r. przez Europejski Bank Centralny.

Całkowita pula środków na płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 r. wynosi 3 519 mln zł.

Jakie są stawki ekoschematów za 2023 rok?

W projekcie rozporządzenia MRiRW zaproponowało następujące stawki ekoschematów:

 • 1 240,76 zł na hektar obszarów z roślinami miododajnymi,  
 • 103,56 zł za jeden punkt przyznany za realizację danej praktyki służącej zwiększeniu sekwestracji węgla w glebie i poprawie zarządzania składnikami odżywczymi na obszarze zatwierdzonym do płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi,
 • 1 346,40 zł na hektar integrowanej produkcji roślin;
 • 414,29 zł na hektar biologicznej ochrony upraw;
 • 291,05 zł na hektar retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych.

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. kwiecień 2024 13:53