StoryEditor

Inwestycje chroniące wody przed azotanami: zmiany w terminach ustalania średniorocznej liczby DJP

7 lutego br. weszło w życie rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" z PROW 2014-2020. Co się zmieni?
09.02.2024., 13:00h

Jak czytamy w Dzienniku Ustaw w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" z PROW 2014-2020, dodano ważny punkt, który wyjaśnił, w jaki sposób będzie ustalana liczba zwierząt w gospodarstwie i średnioroczny stan stada. Zawsze wyliczenia tego współczynnika stwarzały rolnikom problem.

Jak będzie wyliczane DJP i średnioroczny stan zwierząt w stadzie?

W rozporządzeniu wyjaśniono, że przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie pomocy, które w 2024 r. zostały złożone w ramach naboru tych wniosków rozpoczętego przed dniem 31 marca 2024 r., przy ustalaniu liczby zwierząt w gospodarstwie w przeliczeniu na DJP bierze się pod uwagę stan średnioroczny zwierząt w gospodarstwie w 2023 r., a w odniesieniu do podmiotów, które weszły w posiadanie gospodarstwa lub rozpoczęły produkcję zwierzęcą w swoim gospodarstwie w 2023 r.

albo w 2024 r. – planowany stan średnioroczny zwierząt w tym gospodarstwie w okresie kolejnych 12 miesięcy, począwszy od dnia rozpoczęcia prowadzenia w nim produkcji zwierzęcej.

Kiedy był nabór wniosków z PROW 2014-2020?

Wnioski na to działanie można było składać do 27 listopada 2023 r. i wówczas zarejestrowano ich 400, na kwotę 50 mln zł. Najwięcej wniosków na to wsparcie złożono na Podlasiu.

- Od 20 lutego do 20 marca 2024 roku będzie się można ubiegać o środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z którego na ten cel wypłacono już ponad 275 mln zł na rzecz 3,6 tys. rolników - podaje ARiMR.

Jak wynika z kolei z harmonogramu dot. Planu Strategicznego wnioski na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych będzie można składać w terminie 10 października 2024 do 10 listopada 2024 r. Warto zaznaczyć, że są to zwykle daty orientacyjne, a harmonogram może się jeszcze zmienić.

Więc rolników czekają jeszcze dwa nabory w tym zakresie w bieżącym roku. 

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. marzec 2024 21:55