StoryEditor

MRiRW przekonuje, że polski rolnik dostaje wyższe dopłaty niż średnia w UE. No to sprawdzamy!

13.01.2024., 22:01h

MRiRW średnia stawka dopłat za 2023 rok wynosi ok. 259,4 euro/ha

Ministerstwo rolnictwa w wydanym 12. stycznia br. komunikacie wyliczyło, że polski rolnik ma dopłaty bezpośrednie na poziomie zbliżonym do… niemieckiego rolnika. 

Resort wyjaśnił, że w Polsce średnia kwota płatności bezpośrednich w przeliczeniu na hektar za 2023 r. wynosi ok. 246,8 euro ze środków UE. Do tego dochodzi jeszcze przejściowe wsparcie krajowe (PWK) finansowane z budżetu krajowego. Czyli, jak wylicza ministerstwo, średnia stawka dopłat w przeliczeniu na hektar dla polskiego rolnika za 2023 rok wynosi ok. 259,4 euro/ha, a łączny budżet na płatności za 2023 r. to ok. 3,67 mld.

- Ta średnia stawka jest wyższa od średniej dla UE-27 (wg szacunków ok. 256,4 euro/ha) oraz zbliżona do średniej w Niemczech (wg szacunków ok. 264,7 euro/ha) – poinformowało w wieczornym komunikacie ministerstwo rolnictwa.

Dalej ministerstwo podkreśla, że znaczne różnice w poziomie wsparcia w przeliczeniu na hektar występują nie tylko pomiędzy państwami członkowskimi UE, ale także pomiędzy regionami w niektórych państwach członkowskich, co wynika ze stosowania różnych modeli systemu płatności bezpośrednich.

Dopłaty dla małych i średnich gospodarstw

Resort zaznacza też, że w ramach obowiązującego w Polsce systemu wsparcia bezpośredniego funkcjonuje szereg mechanizmów, które służą lepszemu ukierunkowaniu wsparcia na gospodarstwa małe i średnie, a więc gospodarstwa w znacznej części odpowiadające definicji gospodarstwa rodzinnego. 

- Stosowane są limity w ramach niektórych płatności. Znaczna grupa rolników oprócz płatności podstawowych otrzymuje również płatności związane z produkcją. Płatności te przyznawane są do sektorów, które mają szczególne znaczenie ze względów społeczno-ekonomicznych lub środowiskowych i mają na celu pokonanie napotykanych przez sektor trudności takich, jak spadek produkcji, czy ryzyko zaprzestania produkcji. W rezultacie płatności te zapewniają utrzymanie potencjału produkcyjnego rolnictwa i aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich, a także sprzyjają zachowaniu różnorodności biologicznej i przyrodniczej. Jest to instrument wsparcia o dużym znaczeniu w systemie wsparcia gospodarstw rodzinnych – czytamy w komunikacie.

500 mln euro na płatności związane z produkcją

Ministerstwo rolnictwa dodaje jeszcze, że „Polska jest jednym z państw członkowskich UE, które w jak największym zakresie stara się wykorzystać to wsparcie - corocznie ponad 500 mln euro przeznaczane jest na 4 sektory produkcji zwierzęcej: młode bydło, krowy, owce, kozy oraz na 9 sektorów produkcji roślinnej: rośliny strączkowe na nasiona, rośliny pastewne, chmiel, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, pomidory, truskawki, len, konopie włókniste”. 

- Dla porównania Niemcy realizują płatności związane z produkcją tylko w 2 sektorach (płatności do zwierząt) i planują przeznaczenie na ten cel średnio ok. 86 mln EUR/rok – przytacza resort.

Porównywanie stawek dopłat nie jest precyzyjne

Ministerstwo podkreśla też w swoim komunikacie,  że porównując stawki płatności w Polsce ze stawkami w innych państwach członkowskich UE za 2023 r., a także terminy realizacji płatności, należy mieć na uwadze rodzaje wdrożonych instrumentów wsparcia, różnice w warunkach przyznawania tego wsparcia, czy liczbę rolników objętych wsparciem (ok. 1,24 mln w Polsce i ok. 0,3 mln w Niemczech). 

- Ze względu na wiele rodzajów płatności bezpośrednich (niektóre są fakultatywne dla państw członkowskich), wiele stawek płatności oraz różnego rodzaju limity i wyłączenia w ramach niektórych płatności, porównywanie jedynie stawek wybranych, podstawowych instrumentów wsparcia może wprowadzać w błąd – tak ministerstwo odpowiada na wyliczenia, które ukazywały się mediach, a z których wynika, że Polacy mają dużo niższe dopłaty bezpośrednie niż niemiecki farmer.

ksz

Źródło: tygodnik-rolniczy.pl

Tygodnik Poradnik Rolniczy
Autor Artykułu:Tygodnik Poradnik Rolniczy
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 14:16