StoryEditor

Nabór wniosków Rolnictwo 4.0 – wszystko co musisz wiedzieć!

Dzisiaj ruszył nowy program planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” – wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0. Wyjaśniamy kto i na jakie inwestycje może uzyskać dofinansowanie. Do kiedy i gdzie można składać wnioski na Rolnictwo 4.0?
Agnieszka Stachowiak
15.11.2023., 09:30h

Nabór wniosków Rolnictwo 4.0

Nabór wniosków rozpoczyna się dzisiaj tj. 15 listopada 2023 r. i potrwa do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków. Jakie należy spełnić warunki aby ubiegać się o pomoc oraz jakie zakupy będzie można zrealizować? Przedstawiamy najważniejsze informację!

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na Rolnictwo 4.0?

Aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach tego działania należy spełnić podstawowe kryteria. O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub której przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia, lub jest producentem rolnym 
 • ma nadany numer identyfikacyjny
 • jest pełnoletnia.

W jakiej wysokości przysługuje pomoc na Rolnictwo 4.0?

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 200 000 zł na przedsięwzięcie. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych. W przypadku pomocy o wysokości refundacji decyduje data urodzenia wnioskodawcy lub fakt prowadzenia produkcji ekologicznej. Rolnik może otrzymać:

 • do 80% tych kosztów – w przypadku wnioskodawców prowadzących produkcję ekologiczną oraz osób poniżej 41 roku życia,
 • do 65% tych kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Na co rolnik może przeznaczyć to dofinansowanie?

Rolnicy będą mogli przeznaczyć środki na zakup i montaż systemów informatycznych i rozwiązań cyfrowych w zakresie Rolnictwa 4.0 do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rolno-spożywczych.

W zakres tego działania wchodzi zakupu maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montażu i instalacji, w szczególności czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji, zakupu patentów i licencji oraz koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, w szczególności:

 • koszty zakupu i montażu nowych linii technologicznych oraz maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0 służących produkcji podstawowych produktów rolnych (takich jak: czujniki, sensory, drony, systemy monitorujące, sterujące i zarządzające produkcją tensjometry, sondy, pedometry, akcelerometry, stacje bazowe służące do przesyłu danych, stacje meteo) lub służących cyfrowemu wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, w tym zakupu i montażu w gospodarstwie rolnym nowych urządzeń rolnictwa 4.0, które można zamontować na istniejących już w gospodarstwie rolnym maszynach rolniczych lub liniach technologicznych, budynkach i budowlach (do kosztów tych nie zalicza się kosztów zakupu ciągników, maszyn zbierających, rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy, które nie współpracują z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa rolnego);
 • koszty zakupu lub aktualizacji systemów teleinformatycznych, w tym oprogramowania lub aplikacji oraz nowych urządzeń je wykorzystujących (takich jak: tablet, komputer, smartfon) służących wdrożeniu rozwiązań Rolnictwa 4.0 w gospodarstwach rolnych.
 • koszty związane z obsługą techniczną oraz utrzymaniem rozwiązań IT on-premise
 • koszty zakupu usług, w tym abonamentu za świadczenie usługi w zakresie rolnictwa 4.0, w tym: zakup usługi z zakresu Rolnictwa 4.0 wykonanej w gospodarstwie rolnym (np. nalot BSL, sporządzenie cyfrowej mapy użytków rolnych i planów nawożenia lub nawodnienia na podstawie tej mapy wraz z kosztem koniecznych badań na zawartość składników mineralnych w glebie), usługi z zakresu obsługi IT (body leasing)
 • koszty montażu instalacji pasywnej lub okablowania strukturalnego w celu utworzenia sieci danych
 • koszty opieki serwisowej zakupionego oprogramowania, sprzętu teleinformatycznego w ramach przedsięwzięcia - w okresie realizacji i trwałości przedsięwzięcia
 • koszty utrzymania domen, dostępu do sieci Internet w okresie realizacji przedsięwzięcia;
 • koszty udziału w szkoleniu z zastosowania zakupionych rozwiązań cyfrowych dla rolnictwa
 • koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak opłaty za konsultacje, doradztwo, studia wykonalności oraz koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek o wsparcie w zakresie Rolnictwa 4.0?

Nabór wniosków rozpocznie się 15 listopada 2023 r. i potrwa do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem epue.arimr.gov.pl

Problemy ze złożeniem wniosku

Jak informują rolnicy i doradcy, wnioski w systemie można już składać, ale są problemy techniczne i trudno zakończyć proces składania wniosku.

fot. envato.elements

Agnieszka StachowiakAgnieszka Stachowiak
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. kwiecień 2024 23:33