StoryEditor

Nawet 100 proc. refundacji wydatków na bioasekurację z pomocy deminis (nabór, wnioski, załączniki)

Pomoc przysługuje producentom świń, którzy ponieśli wydatki na bioasekurację w 2024 r. Można odzyskać nawet 100% wydatków. Kiedy nabór i jakie zasady?
20.06.2024., 11:28h

Producenci świń mogą od 3 do 26 lipca 2024 r. składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 100 proc. wydatków poniesionych w roku 2024 r. na działania związane z bioasekuracją.

Jakie wydatki można zrefundować?

Praktycznie wszystkie, które są związane z zabiezpieczeniem fermy przed wirusem ASF. 

  • zakup mat dezynfekcyjnych;
  • zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
  • zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
  • przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne – w przypadku gospodarstwa, w którym utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

Jak złożyć wniosek o refundację wydatków na ASF?

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie niedługo dostępny na stronie internetowej ARiMR. Warto śledzić również topagrar.pl, gdzie zawsze załączamy także wzory wniosków i jesteśmy na bieżąco z wszelkimi zmianami przepisów oraz formami pomocy. Na naszym portalu można znaleźć również instrukcje wypełniania wniosków oraz kalkulatory opłacalności. 

Jakie załączniki do wniosku? 

Do wniosku będzie trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na poprawę bioasekuracji. 

1) faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie, lub kopie umów zlecenia lub umów o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym;

2) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w przepisach o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Źródło: gov.pl

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. lipiec 2024 15:39