StoryEditor

Czy będą rekompensaty dla producentów świń ze stref ASF?

Z ASF od 2014 r. nauczyliśmy się żyć i produkować, ale nadal jest to sporym wyzwaniem. Mamy już 9 ognisk ASF i 911 przypadków ASF u dzików. Rolnicy na tym tracą, czy będą eekompensaty dla producentów świń z terenów objętych restrykcjami dot. ASF?
19.06.2024., 10:24h

Liczba ognisk i przypadków ASF lawinowo rośnie, czerwcowa pogoda i prace polowe niestety sprzyjają rozprzestrzenianiu wirusa. Można się spodziewać, że tam gdzie wirus uaktywnił się, pozostanie aż do jesieni. Rolnicy z terenów objętych restrykcjami związanymi z ustanowieniem nowych stref ryzyka mają utrudnioną produkcję, sprzedaż i przemieszczanie zwierząt. 

KRIR zwróciła się z prośbą do resortu rolnictwa o utworzenie przepisów w zakresie rekompensat dla producentów świń z terenów objętych restrykcjami w związku z ASF. 

Czy będą rekompensaty dla producentów świń?

- Producenci świń, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami związanymi ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń mogą aktualnie ubiegać się o pomoc finansową w związku z zaprzestaniem produkcji z powodu obowiązującego zakazu utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Celem pomocy jest wsparcie producentów świń, którzy utracili dochody w związku z zaprzestaniem produkcji świń. Drugą formą pomocy jest preferencyjny kredyt bankowy na ponowne uruchomienie produkcji świń po zaprzestaniu produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem ASF - wyjaśnił Jacek Czerniak, wiceminister rolnictwa. 

Pomoc w związku z zaprzestaniem produkcji świń

Jak czytamy w odpowiedzi resortu rolnictwa kwota pomocy stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz (jednak nie więcej niż 200 sztuk dla jednego producenta świń), i kwoty 1 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu.

Średnią roczną liczbę świń ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, jako iloraz sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane w gospodarstwie.

Pomoc jest udzielana za okres obowiązywania zakazu. Wnioski o przyznanie tej formy pomocy należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc może być przyznawana i wypłacana do dnia 15 stycznia 2025 r.

Preferencyjny kredyt bankowy dla producentów świń

Kolejną formą pomocy, którą wymienia resort rolnictwa jest preferencyjny kredyt bankowy na ponowne uruchomienie produkcji świń po zaprzestaniu produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem ASF.

Pomoc polega na stosowaniu przez okres nie dłuższy niż 10 lat dopłat do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w celu ponownego uruchomienia produkcji świń po zaprzestaniu produkcji, na zakup:

  •  nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub pasz;
  •  kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka;
  • loszek, knurów lub warchlaków, z wyłączeniem zakupu na eksport;
  •  maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie chlewni; 
  • innych maszyn służących do prowadzenia produkcji świń.

Jaka wysokość kredytu?

Wysokość kredytu nie może przekroczyć:

  • 50 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok wprowadzenia zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń;
  • 100 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok wprowadzenia zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń; 
  • 500 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok wprowadzenia zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń; 
  • 800 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok wprowadzenia zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń; 
  • 1 500 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok wprowadzenia zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.

Jakie zasady udzielenia kredytu?

Kredytobiorca płaci oprocentowanie należne bankowi w wysokości 0,3 oprocentowania, jednak nie mniej niż 1% (obecnie ok. 3,04 % w skali roku). Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Jednocześnie informuję, że aktualnie nie toczą się działania legislacyjne zmierzające do wprowadzenia form pomocy dla producentów świń innych niż wyżej opisane.

oprac. dkol na podst. mir.krakow.pl/

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. lipiec 2024 14:33