StoryEditor

Pomoc suszowa 2023: nabór ruszył, zobacz stawki i POBIERZ WNIOSEK!

ARiMR rozpoczyna w czwartek 29 lutego przyjmowanie od rolników wniosków o przyznanie pomocy suszowej Sprawdź jakie są stawki, od kiedy do kiedy można złożyć wniosek i jakie są warunki przyznania takiej pomocy!
29.02.2024., 07:59h

ARiMR uruchomiła nabór wniosków. Można je składać od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. jeśli w gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2023 r. w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, a straty wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym. 

Jakie stawki pomocy suszowej?

Stawka pomocy, o której mowa w § 13zze ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi:

  •  1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na 1 ha tych użytków wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki, oraz  powierzchni upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;

  • 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż  70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej  na 1 ha tych użytków oraz upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, w których  wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;

  •  500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  • 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu. i mniej niż  70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

POBIERZ WNIOSEK O POMOC SUSZOWĄ!

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU!

 

Nabór wniosków o pomoc suszową

Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Kwota pomocy dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, w gospodarstwie rolnym – będzie podlegała pomniejszeniu o 50%.

Co ze stratami poniżej 30%? 

Problemy dotyczące naliczania pomocy suszowej wynikają z wykorzystywania różnych źródeł informacji. Wielu rolników, mimo, że susza była widoczna, a straty pasz i plonów były wysokie, pomocy suszowej nie otrzymają.

- Zdajemy sobie sprawę, że przygotowaliśmy już aplikację i rozporządzenia, na podstawie których były szacowane straty. Musimy wypłacić pomoc na podstawie tych danych, które mamy. Na pewno na bieżący rok będziemy odpowiadać za przygotowanie aplikacji i rozstrzygnięć konkretnych. Rolnicy umówili się na te zasady z poprzednim rządem. Aplikacja była zbudowana i zaciągała dane z instytutu z Puław i z IMGW. Na tej podstawie zostały przygotowane szacunki. Powyżej 30% możemy wypłacić pomoc, zgodnie z przepisami unijnymi. Poniżej, będziemy zastanawiać się, czy i jak wesprzeć rolników, którzy mieli straty poniżej 30% w aplikacji – wyjaśnił Stefan Krajewski. 

Jak podaje z kolei tygodnik-rolniczy.pl z 290 tys. wniosków o szacowanie suszy, tylko 140 tys. wniosków (47 %) ma naliczone straty powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej. Czyli 150 tys. rolników nie dostanie pomocy, której potrzebuje. 

Z kolei w mediach społecznościowych roi się od komentarzy rolników, przykład poniżej... 

- Ja niektórych pól nawet nie kosiłam, ponieważ nie było czego, więc strata 100%, a dostałam nie więcej niż 20%, średnia wyszła około 15% - pisze internautka. 

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 18:05