StoryEditor

WAŻNE! Zmiany i uproszczenia w dopłatach dla rolników. Nie przegap!

Ministerstwo rolnictwa planuje wprowadzić uproszczenia w staraniu się przez rolników o unijne dotacje. Zmiany będą dotyczyć młodych rolników, hodowców zwierząt oraz spółdzielni rolniczych.
23.02.2024., 22:25h

Zmiany w dopłatach - jest nowelizacja rozporządzenia!

Ministerstwo rolnictwa zaproponowało zmiany w rozporządzeniu „w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023– 2027”.

Zaproponowane w projektowanym rozporządzeniu zmiany mają na celu uproszczenie procesu wnioskowania o niektóre rodzaje płatności bezpośrednich oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów związanych z ww. procesem, w szczególności związanych z obowiązkiem dostarczania niektórych dokumentów wraz z wnioskiem o przyznanie płatności.

Jeden kwitek mniej dla młodych rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na podstawie informacji będących w jej posiadaniu oraz udostępnionych jej baz danych, w tym bazy danych KRUS i PESEL, jest w stanie zweryfikować podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik przez rolnika wnioskującego o płatność dla młodych rolników oraz określić datę rozpoczęcia działalności rolniczej w przypadku małżonków wspólnie prowadzących gospodarstwo i ubiegających się o płatność dla młodych rolników, posiadających nadany numer PESEL. W związku z powyższym proponuje się aby rolnik nie musiał przedstawiać dokumentów potwierdzających powyższe informacje.

Z danych ARiMR wynika, że w 2023 r. o płatność dla młodych rolników ubiegało się ok. 63 tys. beneficjentów.

Informacja o zwierzętach

Zdaniem MRiRW obecne przepisy przewidują zbyt szeroki zakres informacji dotyczących identyfikacji zwierząt wymaganych od rolnika do zgłoszenia do komputerowej bazy danych w systemie IRZ na potrzeby płatności związanych z produkcją do zwierząt. Dlatego ministerstwo rolnictwa proponuje ograniczenie zakresu tych informacji. 

Z danych ARiMR wynika, że w 2023 r. o wsparcie związane do zwierząt ubiegało się ok. 353 tys. rolników.

image

Dopłaty do silosów: wydłużenie terminu budowy i realizacji. Do kiedy rolnicy mają czas?

Wzór oświadczenia o lustrację

MRiRW proponuje także zmiana przepisów, która umożliwi spółdzielniom produkcji rolnej i spółdzielniom rolników ubiegającym się o płatność redystrybucyjną lub płatność związaną z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych złożenie oświadczenia o poddaniu się badaniu lustracyjnemu. Wzór oświadczenia zostanie opracowany przez ARiMR i będzie zawierał dane spółdzielni, w tym numer KRS, nazwę podmiotu, który przeprowadził lustrację oraz datę jej przeprowadzenia.

Z danych ARiMR wynika, że w 2023 r. o płatność redystrybucyjną wystąpiło 269 spółdzielni.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 15 marca 2024 r., czyli pierwszego dnia terminu składania wniosków o przyznanie płatności za 2024 r.

image

Dopłaty do kukurydzy - ruszył nabór wniosków! Terminy, stawki i wzór wniosku!

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 17:36