StoryEditor

Większa pomoc de minimis dla rolników? Zgłoś swoją opinię!

Komisja Europejska pyta rolników i organizacje o opinie na temat zmian w przepisach de minimis dla rolnictwa. Zmiany dotyczą zwiększenia kwot pomocy, ale nie tylko.
11.06.2024., 10:46h

Pomoc de minimis

Wsparcie de minimis to kategoria wsparcia, której udziela państwo, a która nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Ze względu na swoją małą wartość nie zakłóca konkurencji w wymiarze unijnym.

Kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 000 euro w ciągu 3 lat kalendarzowych (bieżący rok podatkowy oraz 2 poprzednie lata podatkowe).

Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne na temat projektu ukierunkowanych zmian w przepisach dotyczących pomocy dla sektora rolnego ("Rolne rozporządzenie de minimis"). Wszystkie zainteresowane strony mogą wziąć udział w konsultacjach do 21 lipca 2024 r.

Proponowana zmiana

Po ostatnim przeglądzie w sprawie pomocy de minimis w 2019 r. państwa członkowskie mogą obecnie przyznawać wsparcie dla sektora rolnego w wysokości do 20 000 euro na beneficjenta w okresie trzech lat podatkowych bez uprzedniego zgłoszenia do zatwierdzenia przez Komisję. 

Projekt zmian uwzględnia następujące zmiany:

  • Zwiększenie maksymalnego pułapu de minimis na przedsiębiorstwo w ciągu trzech lat, z 25 000 euro do 37 000 euro, w celu uwzględnienia inflacji;
  • Dostosowanie "pułapów krajowych", które są obliczane na podstawie wartości produkcji rolnej. Obecne zasady uwzględniają okres referencyjny 2012-2017 dla tych obliczeń. Ten okres referencyjny zostanie rozszerzony na lata 2012-2023, co pozwoli uwzględnić zwiększoną wartość produkcji rolnej, szczególnie w ostatnich latach, zwiększając tym samym pułap krajowy dla wszystkich państw członkowskich;
  • Maksymalna kwota pomocy będzie obliczana przez okres trzech lat zamiast trzech lat podatkowych, zgodnie z ogólnymi zasadami de minimis dla poszczególnych sektorów;
  • Wprowadzenie obowiązkowego centralnego rejestru pomocy de minimis na poziomie krajowym lub europejskim, w celu zwiększenia przejrzystości i zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla rolników, którzy obecnie korzystają z systemu samodeklaracji - nie będą już musieli samodzielnie monitorować zgodności (obecnie takie centralne rejestry są dobrowolne dla państw członkowskich).

Rozporządzenie o pomocy rolniczej de minimis ma wygasnąć 31 grudnia 2027 roku. Ostatnia zmiana zakłada jednak przedłużenie tego terminu do roku 2032.

Swoje opinie rolnicy i organizacje mogą zgłaszać tutaj.

Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. czerwiec 2024 13:40