StoryEditor

Zwiększenie pułapu DJP na gospodarstwo - inne progi pod ekoschematy?

Ministerstwo rolnictwa w sprawie zwiększenia pułapu DJP przypomina, że przepisy są skonstruowane na wniosek rolników, tak aby wsparcie trafiało na małe i średnie gospodarstwa. Czy można się jednak spodziewać zwiększenia pułapu DJP?
27.05.2024., 09:42h

O to czy i kiedy ministerstwo rolnictwa przewiduje zwiększenie pułapu DJP na gospodarstwo zapytał w jednej ze swoich interpelacji poseł Zbigniew Chmielowiec.

Jakie progi DJP obowiązują?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi eko-schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach PS WPR płatność dla rolników przyznawana jest z zastosowaniem progów degresywności:

  • do 100 DJP - 100% płatności,
  • powyżej 100 DJP do 150 DJP - 75% płatności,
  • powyżej 150 DJP - brak płatności.

Zobacz także: Dobrostan zwierząt i ASF. Polska jest strefą buforową zachodniej Europy?

Ekoschemat Dobrostan zwierząt - na życzenie rolników?

Ministerstwo rolnictwa podkreśliło, że ekoschemat Dobrostan zwierząt został skonstruowany na podstawie zgłaszanych przez rolników postulatów, które zostały ujęte w zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Na wniosek organizacji reprezentujących m.in. producentów świń, bydła mięsnego, bydła mlecznego czy drobiu, w celu ukierunkowania wsparcia na małe i średnie gospodarstwa rolne, wprowadzono w ekoschemacie Dobrostan zwierząt degresywność, wg której płatność dobrostanowa w obrębie danej grupy technologicznej zwierząt (np. lochy, tuczniki, krowy mleczne czy opasy) przyznawana jest do 150 DJP/gospodarstwo.

Degresywność płatności dobrostanowej

Należy jednak zaznaczyć, że degresywność płatności dobrostanowej, w ramach obowiązującego PS WPR, nie dotyczy płatności do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego oraz płatności do loch lub tuczników utrzymywanych w ramach krajowego systemu jakości QAFP, jeżeli rolnik ubiega się o te płatności na uproszczonych zasadach oraz płatności w ramach praktyki polegającej na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami krajowych systemów jakości QAFP i QMP.

image

Nowa praktyka w ekoschemacie dobrostan zwierząt. Czym są systemy jakości?

Określony budżet na ekoschemat Dobrostan 

Minister Czesław Siekierski zauważył, że w przypadku zwiększenia poziomu DJP należy mieć na uwadze, że budżet ekoschematów, w tym ekoschematu Dobrostan zwierząt, jest ściśle określony a objęcie wsparciem większej liczby zwierząt wiąże się ze zwiększeniem zapotrzebowania na środki. Budżet przeznaczony na ekoschematy stanowi minimum 25% kwoty płatności bezpośrednich na rok.

- Mając na uwadze wprowadzenie nowej płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt oraz planowany nowy ekoschemat Grunty wyłączone z produkcji, a także większe zainteresowanie rolników wnioskowaniem o ekoschemat Dobrostan zwierząt (w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku rolnicy złożyli o ok. 30% więcej wniosków), należy szczegółowo przeanalizować możliwości budżetowe dokonywania zmian w zakresie progów degresywności. Ponadto zmiany PS WPR w tym zakresie wymagałyby także akceptacji Komisji Europejskiej. Natomiast w przypadku wsparcia związanego z produkcją, płatności przysługują do sztuki zwierzęcia, a nie do DJP – napisał w odpowiedzi minister rolnictwa Czesław Siekierski.

 

WK

Fot: Jajor

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. czerwiec 2024 13:07