Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>

Ile dofinansowania można otrzymać na tworzenie grup i organizacji producentów?

Obrazek

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 17. października. Potrwa on do 30 grudnia 2022 r. Pomoc ta udzielana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Karol Pomeranek21 października 2022, 06:00

O pomoc finansową w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” mogą ubiegać się:

  • grupy producentów rolnych, uznane od 1 grudnia 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
  • organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Kto nie otrzyma pieniędzy w ramach programu

  • producenci drobiu,
  • producenci wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów,
  • producenci owoców i warzyw.
Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. 

Wysokość wsparcia w ramach „Tworzenia grup producentów i organizacji producentów” wynosi:

  • w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto;
  • w drugim roku – 9 proc.;
  • w trzecim roku – 8 proc.;
  • w czwartym roku – 7 proc.;
  • w piątym roku – 6 proc.
Jak czytamy w komunikacie, maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

 Złożone przez grupy producentów rolnych i organizacje producentów wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Minimalna liczba punktów uprawniająca do ubiegania się o wsparcie wynosi 3 – podaje ARiMR.

Gdzie składać dokumenty?

Należy je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w regionalnym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lub przesłać je przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej, a także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP. Formularz wniosku wraz z załącznikami i instrukcją znajduję się TUTAJ.
 
źródło: gov.pl
fot. Pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)