Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Forum Rolników i Agrobiznesu>

Co dalej z dzierżawami gruntów należącymi do Skarbu Państwa?

VI Forum Rolników i Agrobiznesu skupia wiele środowisk, co sprawia, że spektrum poruszanych tematów jest bardzo szerokie. Franciszek Nowak z Polskiego Towarzystwa Rolniczego zapytał szefa resortu rolnictwa o kwestię dzierżaw nieruchomości rolnych Skarbu Państwa dużych gospodarstw towarowych.

25 grudnia 2021, 06:00

Podczas sesji głównej VI Forum Rolników i Agrobiznesu minister Kowalczyk został poproszony przez Franciszka Nowaka z PTR o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie zagospodarowania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.

- Chciałbym w takim układzie ustawy o zagospodarowaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa zapytać się czy Pan premier zamierza pochylić się nad tą ustawą, która została bardzo niekorzystnie dla polskiego rolnictwa zmieniona w 2011 roku, która bardzo mocno uderzyła w gospodarstwa towarowe, głównie dzierżawców, duże gospodarstwa rolne, które z tego tytułu nazwijmy to cierpią gospodarczo, są likwidowane. Dla gospodarki jest to problem i dla nas również. Jaką przyszłość Pan minister widzi właśnie dla gospodarstw tych dużych towarowych? – zapytał Franciszek Nowak z Polskiego Towarzystwa Rolniczego.

Minister Kowalczyk udzielił następującej odpowiedzi.

- Na ten moment nie ma propozycji zmian. Dzierżawa powinna funkcjonować tak jak to funkcjonuje.

Zapewnianie równych warunków dla wszystkich dzierżawców jest według wicepremiera kluczową kwestią. Nie można doprowadzić do sytuacji, w której dzierżawcy, którzy wyłączyli wymaganą cześć dzierżawionych gruntów będą w innej,  zdecydowanie gorszej, sytuacji aniżeli ci, którzy nie zastosowali wyłączeń.

- Nie chciałbym też cofać decyzji oraz tych warunków, które były przedtem podjęte, a więc wyłączenia przy nabyciu 30% gruntów na rzecz okolicznych rolników dlatego, że ci, którzy na to już się zdecydowali mogliby czuć się  w tym momencie pokrzywdzeni – podkreślał Kowalczyk.Jednocześnie, jak zaznaczył minister rolnictwa, poza wyłączeniem 30% dzierżawcy nie powinni podlegać dodatkowym ograniczeniom. Jednak słowa kończące wypowiedź szefa resortu rolnictwa zdały się nie być pocieszające dla dzierżawców, którzy oczekują na zmianę przepisów.

- Żadnych dodatkowych ograniczeń. Uważam, że dzierżawa też jest bardzo dobrą formą gospodarowania ziemi. Uporządkowanie i ustabilizownie też jest niezwykle ważne, ale bez cofania się już  i likwidowania tych zapisów, które były wdrożone – podsumował minister Kowalczyk.

Michał Michalak


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)