StoryEditor

#ForumTopAgrarPolska - Aktualne wyzwania dla produkcji świń w Polsce i Europie

Sesja: świnie już ruszyła. Panel otworzyły Anna Kurek i Paulina Janusz-Twardowska z zespołu redakcyjnego top świnie. Na scenie występuje wielu światowej klasy ekspertów, którzy omówią aspekty współczesnej produkcji świń.
20.11.2019., 10:11h
Pierwszym prelegentem jest Gert van Beek z European Pig Producers, który mówi o europejskiej hodowli świń, a szczególnie jakie są obecne wyzwania, trendy i zachodzące zmiany. Jak sam mówi producenci świń zawsze musieli radzić sobie z nowymi wymaganiami oraz zmiennością rynku. Jako przedsiębiorcy są odpowiedzialni za prowadzoną działalność, swoje rodziny, pracowników i zwierzęta. Jednym z głównych wyzwań jest szerokie i często niekontrolowane rozprzestrzenianie się ASF oraz zmieniające się wymagania konsumentów i prośba o identyfikowalność produktów żywnościowych. Gert van Beek mówi także, że jednym z kluczy do spełnienia niektórych wymagań, przed którymi stoją dziś hodowcy, jest zrównoważony rozwój. Chodzi o całościowe podejście do wytwarzania wieprzowiny, co oznacza dostosowanie się na wszystkich etapach łańcucha produkcji do nowych wymagań i tworzenie wartości dodanej mięsa.Kolejną osobą, która zabrała głos w panelu świnie jest dr Stanisław Niemyjski z Choice Genetics Polska, który mówi o tym, że w remontach krajowych stad tkwią rezerwy, które mogą poprawić efektywność hodowli polskich  producentów trzody chlewnej. Niemyjski mówi o tym, że rewolucyjne technologie obrazowania, pomiarów, wreszcie genomiki i genetyki ilościowej przynoszą wzrost wykładniczy w zakresie wiedzy o genetyce zwierząt, umożliwiają włączanie do indeksów selekcyjnych cech do tej pory niemierzalnych, jak socjalność, kondycja, behawior, czy naturalna odporność świń, zapewniając niespotykany wcześniej postęp genetyczny. Według niego transformacja całego łańcucha wartości za sprawą danych i technologii wykładniczych, takich jak genomika i hodowla precyzyjna, dostarczają B & R narzędzi do bezpośrednich interakcji ze świńskim DNA, proaktywnego zarządzania, a także opracowania bardziej precyzyjnych metod selekcji. Dzięki temu producenci trzody mają dziś do dyspozycji zwierzęta doskonale zrównoważone genetycznie, które gwarantują bardzo wysoką efektywność hodowli.Głos na temat tego jak zaspokoić potrzeby żywieniowe świń zabrał dr Robert Burek z Breeders of Denmark. Jego zdaniem w ostatnich latach w stopniu niespotykanym wcześniej poprawiła się wydajności loch. W Polskich fermach ponad 30 odsadzonych prosiąt staje się normą. Twierdzi, że bez odpowiedniej strategii żywieniowej lochy staną w obliczu silnego katabolizmu, co przekłada się na mniejsze i słabsze mioty oraz skrócenie okresu ich użytkowania. Dr Burek mówi także o tym, że poważnym problemem jest przeżywalność prosiąt, szczególnie w ciągu pierwszych 3 dni po urodzeniu., ponieważ prosięta rodzą się z ograniczonymi ilościami energii zmagazynowanej w formie glikogenu w wątrobie i w mięśniach, która wystarcza do normalnej aktywności jedynie przez około 16 godzin.


Kolejny prelegent gości na scenie. Dr Jascha Leenhouwers  z Global Product Manager Topigs Norsvin opowiada naszym słuchaczom o hodowli w kierunku niższej śmiertelności. Postęp genetyczny realizowany przez firmę Topigs Norsvin jest procesem konsekwentnym i komplementarnym. W takiej formule stanowi pełną odpowiedź na wyzwania, jakie przed producentami trzody chlewnej stawia rozwijający się rynek, którego ważną część stanowią rosnące oczekiwania społeczne i konsumenckie. Dr Jascha Leenhouwers mówi, że jako twórca postępu genetycznego firma Topigs Norsvin zapewnia producentom świń rozwiązania, które pomagają sprostać temu wyzwaniu na każdym etapie produkcji. Oferowane rozwiązania pozwalają na postępy w gospodarce produkcyjnej, a jednocześnie spełnianie wymagań dotyczących zrównoważonej produkcji.Na scenie obecnie zabrał głos zastępca głównego lekarza weterynarii, Mirosław Welz, który mówi o bieżącej sytuacji afrykańskiego pomoru świń w Polsce i w Europie. Sytuacja epizootyczna w związku z występowaniem ASF w Polsce i Europie jest dynamiczna. W tym roku jednak odnotowaliśmy o połowę mniej ognisk niż rok wcześniej. GLW wyjaśnia jakie działania są prowadzone na terenie naszego kraju w związku z wystąpieniem wirusa.
– Monitoring występowania choroby w populacji dzików i świń, prowadzony przez badania laboratoryjne próbek pobranych od świń i dzików. W całym kraju pobierane są próbki do badań od dzików padłych oraz zabitych w wypadkach komunikacyjnych, natomiast dodatkowo na obszarach wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709 pobierane są próbki również od dzików odstrzelonych. W przypadku świń próbki do badań monitoringowych w kierunku ASF pobierane są w każdym przypadku powzięcia podejrzenia choroby w gospodarstwie. Ponadto próbkobranie wykonuje się przed przemieszczeniem świń pochodzących z obszarów wymienionych w części II i III załącznika do decyzji Komisji nr 2014/709. Prowadzone są także kampanie informacyjne dla hodowców świń, lekarzy weterynarii, myśliwych, leśników - mówi Welz.Ostatni prelegent już wygłasza swoją prezentację. Na scenie właśnie stanął Aleksander Dargiewicz  z Krajowego Związku  Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej, który zrzesza producentów utrzymujących łącznie ok. 180 tys. loch, co daje roczną produkcję 4,5 mln prosiąt i tuczników. Członkowie KZP-PTCh są czołowymi producentami świń oraz podmiotami wspierającymi sektor produkcji tworząc Związek, będący silną reprezentacją całej branży. KZP – PTCh ma dzięki temu szeroki mandat do występowania w jej imieniu na forum krajowym i międzynarodowym.


Donata Kosicka
Autor Artykułu:Donata Kosicka
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. marzec 2024 16:20