StoryEditor

Rolnictwo jest ważnym elementem polskiej gospodarki. A jakie ona ma perspektywy rozwoju?

Zarówno pandemia COVID-19, jak i agresja Rosji na Ukrainę postawiły gospodarkę w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, w obliczu kryzysu. Rolnictwo jest ważnym elementem gospodarki - to sieć naczyń połączonych ze sobą. Jakie zatem perspektywy ma polska gospodarka i tym samym polskie rolnictwo? Będzie o tym mówił podczas VIII Forum Rolników i Agrobiznesu prof. Grzegorz Kołodko, były wicepremier i minister finansów.
26.11.2023., 10:04h

Wyzwań nam nie brakuje. Niektóre mają wymiar krajowy, przede wszystkim sprostanie oczekiwaniom społecznym po wyborach parlamentarnych, inne wewnątrzunijny – jak chociażby kwestia koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej, czy też mechanizmy alokacji środków finansowych w ramach wspólnego budżetu, a zwłaszcza poprawa konkurencyjności ugrupowania w warunkach obecnej rewolucji naukowo-technologicznej – a jeszcze inne, zwłaszcza związane z presją imigracyjną, a nade wszystko z przeciwdziałaniem ocieplaniu się klimatu, postrzegane muszą być w kontekście globalnym.

Trzeba mieć dobry program i pragmatyczną wizję

We współczesnym świecie, w tym w naszej europejskiej jego części, problemy ekonomiczne szybko i mocno się upolityczniają. Tak też jest z dyskutowanymi aktualnie propozycjami zmian traktatowych w Unii Europejskiej.

W odpowiedzi na wyzwania polityczne i gospodarcze trzeba mieć dobry program, pragmatyczną wizję, a nie siać kolejnych iluzji, że sama zmiana władzy gwarantuje zmianę na lepsze. Może, nie musi.

Obecnie zwrot w polityce wymaga zdecydowanego wydłużenia perspektywy czasowej, dla której formułuje się cele rozwoju i sposoby ich osiągania.

Ponownego klarownego zdefiniowania wymaga polska racja stanu i wyznaczenie ścieżek, którymi powinniśmy kroczyć. Kreśląc kilkuletni program polityczny i precyzując najważniejsze doraźne zadania ekonomiczne, należy wyjść od długofalowej, kilkunastoletniej wizji poprawy stanu wewnętrznie ze sobą sprzężonych państwa, społeczeństwa i gospodarki. Jak dalece umowa koalicyjna PO-PSL-Polska 2050-Lewica spełnia to kryterium?

Dobre państwo zapewnia bezpieczeństwo

Dobre państwo to takie, które skutecznie zapewniając swoim mieszkańcom bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, równocześnie sprzyja spójności społecznej oraz formowaniu kapitału. Wymaga to stosownej polityki fiskalnej i monetarnej, sprzyjającej oszczędzaniu oraz inwestycjom, także w sektorze rolnictwa i gospodarki agrarnej oraz przemysłu rolno-spożywczego.

Budżet państwa to podstawowy instrument polityki społeczno-gospodarczej. Jakie powinny być jego zasadnicze cechy w obliczu stojących przed Polską wyzwań politycznych i ekonomicznych? Czy nowy rząd koalicyjny potrafi opracować dobry budżet?

Jedynym sposobem na trwałą poprawę satysfakcji ze sposobu gospodarowania jest długofalowy potrójnie – ekonomicznie, społecznie i ekologicznie – zrównoważony rozwój. Pomiędzy tymi sferami występują określone sprzężenia zwrotne, które trzeba brać pod uwagę przy formułowaniu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Czy uda się to osiągnąć w nowej kadencji parlamentarnej? W jakim stopniu integracja europejska i koordynacja polityki na szczeblu Komisji Europejskiej sprzyjać może formułowaniu takiej narodowej strategii?

 

POsłuchaj wykłądu prof. Grzegorza Kołodko na żywo podczas VIII Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu już 28 listopada! Zapisz się na forum.topagrar.pl

Dominika Mulak
Autor Artykułu:Dominika Mulak Dziennikarka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
26. luty 2024 23:08