StoryEditor

Opłata planistyczna przy zmianie planu zagospodarowania

Niedawno gmina zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego, w wyniku którego przekształcono część mojej ziemi – z roli na zabudowę mieszkaniową. Po uchwaleniu planu przekazałem gospodarstwo synowi, a ten po jakimś czasie część ziemi sprzedał. Gmina wezwała go do zapłaty opłaty planistycznej. Czy słusznie?
09.11.2020., 17:11h
Zmiana planu, o której pisze Czytelnik, najprawdopodobniej zwiększyła wartość jego nieruchomości. Zgodnie z przepisem art. 36 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2020 r., poz. 293), jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Opłaty tej nie pobiera się w przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez rolnika własności nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na następcę – w rozumieniu przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników albo w zamian za rentę strukturalną.

W omawianym przypadku jednak, skoro nabywca nieruchomości (syn) sprzedał tę nieruchomość, zgodnie z przepisem art. 36 ust. 4a, gmina ma prawo naliczyć jemu opłatę. Gmina ma prawo naliczyć opłatę planistyczną w terminie 5 l...
Pozostało 16% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. marzec 2024 03:02