StoryEditor

Rozbudowa chlewni wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

Gdzie można znaleźć informacje na temat tego, czy planowana przeze mnie rozbudowa chlewni wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?
06.09.2020., 21:09h
Katalog przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zawiera rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Do pierwszych z nich zalicza się, m.in. chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza) – § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia.

Potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko mogą z kolei chów lub hodowla zwierząt inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (§ 3 ust. 1 pkt 102).

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymagają sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko, której dokonuje się w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia). Przed realizacją inwestycji mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko konieczność sporządzenia oceny oddziaływania stwierdza dopier...
Pozostało 33% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. czerwiec 2024 16:39