StoryEditor

„Babiniec“, czyli Koło Gospodyń Wiejskich na szlaku rozwoju

Kobieca Grupa Wsparcia - to tylko jeden z pomysłów na zabawne rozwiniecie skrótu KGW (Koło Gospodyń Wiejskich), jaki pojawiał się podczas zajęć warsztatowych prowadzonych w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach projektu pt. „Babiniec” – forum wymiany dobrych praktyk organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich”.
08.05.2015., 13:05h

Celem projektu było zwiększenie aktywności i kompetencji kobiecych organizacji działających na wsiach w oparciu o dobre praktyki w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.
Cały projekt polegał na przedstawieniu dobrych praktyk, czyli: produktu lokalnego/regionalnego (dziedzictwo kulinarne), rękodzieła/tradycyjnego rzemiosła/zwyczaju i obrzędów (dziedzictwo kulturowe) oraz upraw rodzimych odmian owoców, warzyw, kwiatów i ziół (jako zachowanie tradycyjnego krajobrazu przyrodniczego i bioróżnorodności). Jako dobrą praktykę należy rozumieć także aktywność społeczno-kulturalna i sportowo-turystyczna odnosząca się do innowacyjności, prorozwojowości, trwałości, prośrodowiskowości czy uniwersalności – pisze CDR.

Ważnym etapem realizacji projektu pt.: „Babiniec” [...] była organizacja cyklu 10 seminariów szkoleniowych pt.: "Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich". W sumie w seminariach wzięły udział 302 osoby –przeważnie kobiety - reprezentujące 110 organizacji (głównie kół gospodyń wiejskich) z 9. województw (lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego).

Warsztaty miały za zadanie nie tylko pomóc uczestniczkom w odkrywaniu własnych cech i predyspozycji, ale również wesprzeć nabywanie kompetencji potrzebnych do tworzenia zespołów, które będą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kreować rozwój lokalny oraz włączać się w realizacje różnych polityk (w tym zrównoważonego rozwoju).

W ramach seminariów organizowano również wyjazdy studyjne, podczas których panie spotykały się z liderkami i członkiniami miejscowych organizacji kobiecych, zespołami śpiewaczymi, zespołami tańca, grupami teatralnymi i obrzędowymi oraz przedstawicielami instytucji pełniących rolę „parasola” dla kobiecych organizacji pozarządowych (członkami lokalnych grup działania, przedstawicielami samorządu, pracownikami instytucji kultury, animatorami itp.).

Podczas spotkań panie prezentowały swój dorobek, wymieniały się doświadczeniami, identyfikowały i nazywały dobre praktyki, „podglądały” rozwiązania innych, integrowały i doskonale bawiły pokazując różnorodne oblicze.  Oprac. ag

Fot.: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Źródło: „e-biuletyn“ Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Aleksandra Galus
Autor Artykułu:Aleksandra Galus

redaktor, specjalista ds. automatyzacji treści

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. kwiecień 2024 10:04