StoryEditor

#Szczepimysię z KGW

Są pieniądze dla kół gospodyń wiejskich, które będą propagować szczepienia przeciw COVID-19. Najprężniejsze koło może zgarnąć nawet 100 tys. zł!
26.07.2021., 10:07h
Zwalnia tempo szczepień przeciw COVID-19 w naszym kraju. Polskie władze robią wszystko, by zachęcić obywateli do szczepienia. W akcję chcą teraz włączyć KGW. Będą one mogły otrzymać z ARiMR pomoc finansową na zorganizowanie promocji szczepień oraz jej przeprowadzenie do końca września br. Za zrealizowanie jednej takiej akcji można otrzymać 8 tys. zł. Inicjatywy do Agencji można zgłaszać do 15 września br. Budżet na ten cel to 40 mln zł.
Koło, organizując wydarzenie, powinno:
  • przeprowadzić kampanię informacyjną w lokalnych mediach lub mediach społecznościowych;
  • zapewnić w trakcie wydarzenia możliwość szczepienia po raz pierwszy przeciwko COVID-19 przez co najmniej 5 godzin dziennie, na podstawie umowy zawartej z punktem szczepień, a w przypadku szczepionek dwudawkowych – zapewnić szczepienia drugą dawką najlepiej w tej samej lokalizacji;
  • zrealizować przedsięwzięcie do końca września br.;
  • przedłożyć sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia w terminie 30 dni od jego zakończenia.
O otrzymaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosków. Koło, które zorganizuje promocję, może także liczyć na premię za wykonanie dużej liczby szczepień. By ją otrzymać, podczas wydarzenia zaszczepionych pierwszą dawką powinno być co najmniej 100 osób. Stawka pomocy to 15 zł za zaszczepioną osobę do 60 lat lub 30 zł za osobę powyżej 60. roku życia. Ponadto dla kół, dzięki którym zaszczepi się najwięcej osób, przewidziane są dodatkowe nagrody – zwycięskie koło otrzyma 100 tys. zł ekstrapremii.
Koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) mogą uzyskać środki finansowe na promocję szczepień oraz atrakcyjne nagrody. Program #SzczepimySię z KGW składa się z 4 elementów: 
  • Festyn #SzczepimySię z KGW: 8 tys. zł dla KGW na pokrycie kosztów zorganizowania wydarzenia promującego szczepienia wśród lokalnej społeczności. 
  • Premia za Szczepienia KGW: 15 lub 30 zł (w zależności od wieku zaszczepionej osoby) dla KGW za każdą zaszczepioną pierwszą dawką osobę podczas Festynu (warunek: minimum 100 osób zaszczepionych po raz pierwszy). 
  • Konkurs KGW na Medal #SzczepimySię: atrakcyjne nagrody finansowe dla 1000 Festynów w Polsce z największą liczbą zaszczepionych osób - do uzyskania nawet 100 tys. zł.
  •  Konkurs Najładniejsze Zdjęcie #SzczepimySię z KGW: głosowanie na najładniejsze zdjęcie z Festynu KGW promujące szczepienia; KGW może otrzymać nawet 25 tys. zł
Program został opracowany dzięki współpracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Patronat honorowy nad programem wspierania szczepień #SzczepimySię z Kołem Gospodyń Wiejskich objął premier Mateusz Morawiecki. 
  
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku znajdziesz na stronie internetowej ARiMR.
Paulina Janusz-Twardowska
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. kwiecień 2024 02:58