StoryEditor

Ubezpieczone dzieci

Wypadki dzieci rolników nie są rzadkością, dlatego powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób chroni je ubezpieczenie.
19.01.2017., 09:01h

Prezes KRUS Adam Sekściński, jeszcze pod koniec ubiegłego roku, wystosował list do rolników, z województwa pomorskiego, odnosząc się do ubezpieczenia dzieci rolników od nieszczęśliwych wypadków. Pisze w nim, że "każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. umowa pomiędzy Zarzadem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (który z urzędu sprawuje Prezes Kasy), a Sopockim Towarzystwem Ergo Hestia S.A. Umowę finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz Składkowy. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) dla Państwa dzieci nie ma ograniczeń terytorialnych (obowiązuje zarówno w kraju, jak i na świecie).

To pierwszy w Polsce tak duży grupowy program grupowego ubezpieczenia NNW, w ramach którego blisko 500 tysięcy dzieci z Państwa rodzin, w razie nieszczęśliwego wypadku ma gwarancję rekompensaty doznanego uszczerbku na zdrowiu, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków. Świadczenia te są niezależne od innych polis grupowego ubezpieczenia".

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.krus.gov.pl.

źródło: www.podr.pl

 

Ewelina Cisłak
Autor Artykułu:Ewelina Cisłak

redaktor „top agrar Polska”, specjalistka w zakresie tematyki domu i rodziny.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. kwiecień 2024 13:00