StoryEditor

Dopłaty do KWG: Do kiedy trzeba się rozliczyć z poniesionych wydatków?

Koła Gospodyń Wiejskich muszą rozliczyć się w określonym czasie z otrzymanych w 2023 roku środków finansowych, przeznaczonych na prowadzenie działalności statutowej. Kiedy mija termin złożenia sprawozdania do ARiMR?
10.01.2024., 09:30h

Dopłaty dla Kół Gospodyń Wiejskich

To była już 6. edycja wypłaty wsparcia dla KGW wpisanych do Krajowego Rejestru KGW prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Ile Kół Gospodyń Wiejskich starało się o wsparcie?

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Agencję, w roku 2023 wsparcie finansowe na prowadzenie działalności statutowej przyznawane w naborze wniosków trwającym od 3 kwietnia do 30 września, trafiło do 13,4 tys. KGW, a jego łączna suma wyniosła 114,3 mln zł.

Zobacz także: Polka doceniona w Brukseli w konkursie "Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych"

Które KGW otrzymało największe wsparcie finansowe? 

Z analizy danych przygotowanych przez Agencję wynika, że to gospodynie z Mazowsza i Wielkopolski otrzymały największe wsparcie finansowe na prowadzenie działalności statutowej, a jego łączna wartość wyniosła 16 mln zł.

Na co można przeznaczyć środki finansowe?

KGW, które otrzymały wsparcie na prowadzenie działalności statutowej, mogły je przeznaczyć na:

  • aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach,
  • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
  • rozwój przedsiębiorczości kobiet, inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi,
  • propagowanie kultury ludowej.

Kiedy mija termin rozliczenia dla KGW?

Termin rozliczenia z wydatków poniesionych na prowadzenie działalności statutowej upływa 31 stycznia 2024 r. Dokumenty należy złożyć w biurach powiatowych Agencji. Dotychczas obowiązku dopełniło 2 tys. KGW.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KGW

Fot: archiwum PWR

Justyna Czupryniak
Autor Artykułu:Justyna Czupryniak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 19:19