Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Koła Gospodyń Wiejskich>

KGW otrzymają 40 mln zł na zachęcanie do szczepień! Kiedy złożyć wniosek?

Obrazek

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, które przyzna Kołom Gospodyń Wiejskich dodatkowe 40 mln zł na zachęcanie do szczepień przeciwko Covid-19. Wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie można składać do 15 września.

wk22 lipca 2021, 12:00

Odsetek zaszczepionych przeciwko COVID -19 na obszarach wiejskich jest stosunkowo najniższy. Odsetek w pełni zaszczepionych mieszkańców gmin miejskich wynosi bowiem 42,9%, gmin miejsko-wiejskich 33,5%, natomiast gmin wiejskich tylko 29,6%. Podobna tendencja występuje dla zaszczepionych przynajmniej jedną dawką, czyli 51,3% mieszkańców gmin miejskich, 42,0% miejsko-wiejskich oraz 37,7% wiejskich.

Promocja szczepień przez Koła Gospodyń Wiejskich
 

Aby to zmienić resort rolnictwa postanowił aby do szczepień zachęcały Koła Gospodyń Wiejskich.

- Mając na uwadze charakter funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich, zaangażowanie tych podmiotów w proces szczepienia może ułatwić osobom z mniejszych miejscowości dostęp do szczepień przeciwko COVID-19  i tym samym wpłynąć na zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców obszarów wiejskich – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Nowe przepisy zakładają, że KGW będą mogły zorganizować wydarzenia mające na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID – 19. Wstęp na takie wydarzenia ma być bezpłatny i nie może ono trwać dłużej niż 3 dni.

W jego ramach koło gospodyń wiejskich zapewnia co najmniej trzy z następujących aktywności:

 • oprawę muzyczną;
 • występy artystyczne;
 • strefę gastronomiczną;
 • pokazy ratownictwa medycznego;
 • strefę dla dzieci;
 • zawody sportowe;
 • ekspozycję i degustację wyrobów kół gospodyń wiejskich;
 • pokazy rękodzieła ludowego;
 • warsztaty i szkolenia;
 • upominki dla osób zaszczepionych w trakcie wydarzenia

Proponuje się, aby wysokość pomocy wynosiła 8 000 zł na jedno wydarzenie.

Premie dla KGW za szczepienia

Jeżeli liczba zaszczepionych po raz pierwszy podczas wydarzenia osób wynosi co najmniej 100, koło gospodyń otrzymuje premię. Wyniesie ona od każdej zaszczepionej po raz pierwszy podczas wydarzenia osoby w wieku:

 • do 60. roku życia – 15 zł;
 • powyżej 60. roku życia – 30 zł.

Po zakończeniu składania sprawozdań, z akcji promowania szczepień prezes ARiMR opublikuje na stronie internetowej Agencji listę kół gospodyń wiejskich, którym przysługuje dodatkowa premia, według kolejności od największej do najmniejszej liczby osób zaszczepionych przeciw COVID-19 pierwszą dawką.

Dodatkowa premia będzie wypłacana w następującej wysokości:

 • 100 000 zł – w przypadku pierwszego miejsca;
 • 50 000 zł – w przypadku miejsc od drugiego do trzeciego;
 • 25 000 zł – w przypadku miejsc od czwartego do dziesiątego;
 • 10 000 zł – w przypadku miejsc od jedenastego do setnego;
 • 5000 zł – w przypadku miejsc od sto pierwszego do pięćsetnego;
 • 1000 zł – w przypadku miejsc od pięćset pierwszego do tysięcznego

Do kiedy można składać wnioski dla KGW na promocję akcji szczepień?

Każde Koło Gospodyń Wiejskich będzie mogło złożyć maksymalnie do 3 wniosków na realizację takich inicjatyw, przy czym kolejny wniosek będzie mógł zostać złożony po zaakceptowaniu przez kierownik biura powiatowego Agencji sprawozdania z realizacji poprzedniego wydarzenia. Wnioski o pomoc będą mogły być składane do 15 września 2021 roku.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)