StoryEditor

Jaką odmianę kukurydzy wybrać? Cz. 1

Wprawdzie agrotechnika kukurydzy nie jest skomplikowana, ale na polach ciągle widać błędy, które odbijają się na plonach. Przy szalejącym klimacie celem jest uzyskanie także stabilnych plonów. Punktem wyjścia powinno być dobranie odmiany, idealnie dopasowanej do stanowiska. Oferta rynkowa jest bogata, dlatego poprosiliśmy firmy hodowlano-nasienne o wskazanie i scharakteryzowanie 2 odmian ziarnowych i 2 odmian kiszonkowych, które rekomendują na najbliższy sezon. Artykuł podzielony będzie na trzy części, dziś prezentujemy pierwsze cztery firmy.
dr Maria Walerowska
29.11.2023., 10:10h
Z tego artykułu dowiesz się:
 • Odmiany kukurydzy firmy Bayer (Dekalb)
 • Odmiany kukurydzy firmy Corteva (Pioneer)
 • Odmiany kukurydzy firmy Farmsaat
 • Odmiany kukurydzy firmy HR Smolice

Informacje w tym zestawieniu pochodzą od firm, a zestawienie ułożone jest alfabetycznie – wg nazw firm. Zastosowano w nim skróty: Z – odmiana ziarnowa, K – odmiana kiszonkowa, U – odmiana uniwersalna.

Odmiany kukurydzy firmy ​Bayer (DEKALB)

 • DKC3937 (Z) – (FAO 260–270) to najnowsza odmiana ziarnowa. Charakteryzuje się wysokim i stabilnym poziomem plonowania oraz relatywnie niską wilgotnością ziarna w czasie zbioru, szczególnie w przypadku opóźnionych lub przedłużających się zbiorów. Wyróżnia ją silny wigor początkowy i bardzo dobra tolerancja na niskie temperatury. Dzięki temu nawet podczas chłodnej wiosny utrzymuje ona stosunkowo szybkie tempo wzrostu. Wykształca wysokie rośliny, o silnym systemie korzeniowym i mocnych łodygach, o wysokiej tolerancji na wyleganie oraz wysokiej zdrowotności – niskie porażenie przez fuzariozę kolb.
 • DKC3719 (U) – (FAO 250) to nowa uniwersalna odmiana, o ziarnie typu dent. Na ziarno cechuje się wysokim i stabilnym plonowaniem na średnich i dobrych stanowiskach. Z kolei na kiszonkę wyróżnia się wysokim plonem ogólnym s.m. oraz bardzo dobrymi parametrami jakościowymi kiszonki. Wytwarza wysokie rośliny, o dobrej tolerancji na wyleganie, bardzo dobrej zdrowotności oraz silnym efekcie stay green. Zawiera gen HT1, który zapewnia tolerancję na określone rasy patogenu wywołującego żółtą plamistość liści kukurydzy, nazywaną także helmintosporiozą.
 • DKC3327 (K) – (FAO 240) to najnowsza odmiana kiszonkowa, rekomendowana na wszystkie stanowiska, także te najsłabsze. Charakteryzuje się wysokim plonem ogólnym s.m. oraz wysokim udziałem ziarna w plonie ogólnym. Należy do Programu Silo Extra – cechuje ją wysoka zawartość skrobi oraz wysoka strawność włókna w łodygach i liściach. Wyróżnia się silnym wigorem wiosennym oraz bardzo dobrą tolerancją na niskie temperatury. Wytwarza wysokie i obficie ulistnione rośliny, o bardzo dobrej zdrowotności i tolerancji na wyleganie oraz silnym efekcie stay green.
 • DKC3418 (K) – (FAO 250) odmiana o wysokiej stabilności plonowania, przeznaczona do uprawy na kiszonkę i biogaz. Cechuje się wysokim plonem ogólnym s.m. oraz wysokim plonem ziarna. Wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi kiszonki (Program Silo Extra), tj. zawartością skrobi, strawnością włókna oraz wydajnością w produkcji mleka i biogazu. Bardzo dobry wigor początkowy i wysoka tolerancja na niskie temperatury. Wykształca wysokie i zdrowe rośliny, o dobrej tolerancji na wyleganie i bardzo silnym efekcie stay green.

Odmiany kukurydzy firmy Corteva (Pioneer)

 • P8436 (Z) – (FAO 230–240) to nowa odmiana ziarnowa – czysty dent. Rekomendowana do uprawy na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem środkowej i północnej części kraju. Stabilnie i wysoko plonuje w uprawie na ziarno i CCM. Rośliny odznaczają się dobrym wzrostem początkowym, są niskie, o mocnych i zdrowych łodygach. Kolby są nieco wyżej osadzone na łodydze, o dobrej zdrowotności i równomiernym dojrzewaniu. Rośliny o wysokiej odporności na wyleganie. Należy do grupy Aquamax, a więc odznacza się wysoką tolerancją na okresowe niedobory wody. Ziarno szybko dojrzewa i oddaje wodę.
 • P9255 (Z) – (FAO 260–270) mieszaniec w typie Aquamax, dobrze znosi okresowy stres suszy. Ziarno w typie dent, dość luźno ułożone w kolbie, wspomaga szybkie oddawanie wody w końcowej fazie wegetacji. Rośliny dość wysokie, jednak łodyga jest mocna i stabilna. Średni wigor wiosenny, dlatego należy unikać zbyt wczesnych siewów na glebach mokrych, słabo nagrzewających się wiosną. Dobry stay green. Wysoka tolerancja na choroby fuzaryjne, zarówno łodyg, jak i kolb oraz głownię guzowatą kolb. Po pierwszym roku doświadczeń rejestrowych COBORU 2022 uzyskała 105% wzorca, 122 dt/ha (+5,8 dt/ha).
 • P8782 (K) – (FAO 260) w badaniach rejestrowych 2021 uzyskała 2. miejsce na 49 odmian pod względem uzysku suchej masy (108% wzorca). Rośliny wysokie, o potężnej budowie, dużej masie liściowej i mocnym stay green. Odznacza się dobrą stabilnością łodyg, tolerancją na głownię guzowatą kolb i łodyg. Nadaje się do uprawy na nieco słabszych stanowiskach glebowych, gdzie zalecamy wysiew w obniżonej obsadzie. Na glebach dobrych i bardzo dobrych wysoki uzysk masy z hektara. Kiszonka odznacza się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi.
 • P9002 (K) – (FAO 260–270) nowa odmiana o bardzo dobrych plonach zielonej masy i wysokiej jakości skrobi typu mączystego z hektara. Jej zaletą jest wysoka jakość strawnego włókna na każdym etapie zbioru. Mieszaniec stabilny w różnych warunkach środowiskowych, o dobrym wigorze początkowym, tolerancji na suszę oraz wyleganie. Rośliny wysokie, bogato ulistnione z kolbą zawieszoną w środku ciężkości. Dobry efekt stay green daje szerokie okno czasowe do zbioru. Bardzo dobra zdrowotność, odporna szczególnie na głownię pylącą. Polecana do uprawy na glebach średnich i dobrych. Należy unikać gleb piaszczystych o dużej zmienności.

Odmiany kukurydzy firmy Farmsaat

 • Farmoritz (Z) – (FAO 240 Z–260 K) odmiana uniwersalna, sprawdzona w praktyce, bardzo dobrze znosi warunki stresowe (susza, wiosenne chłody), kompensując mniejszą obsadę albo sytuacje stresowe dłuższą kolbą. Sprawdza się w każdym kierunku uprawy, ale jej największym atutem jest wysoki i stabilny plon ziarna oraz wysoka odporność na kluczowe choroby i w efekcie wysoka opłacalność uprawy.
 • Farmueller (Z) – (FAO 250 K–260 Z) to odmiana przede wszystkim o przeznaczeniu młynarskim. Opinie klientów potwierdzają, że w przypadku uprawy na grys odmiana ta jest w stanie sprostać najwyższym wymaganiom i wysoko plonować. Charakteryzuje się dużymi, kształtnymi kolbami, z ziarnem o dużej gęstości, o wyważonej zawartości skrobi. Dojrzewa bardzo równo i plonuje stabilnie (wyniki COBORU 2022: PDO – 102% wzorca, CCA – 105% wzorca).
 • Farmurphy (U) – (FAO 260 K–260 Z)) odmiana ceniona przez rolników za bardzo dobry wigor początkowy. Wschodzi niezawodnie nawet w najcięższych warunkach. Wysoki potencjał plonowania najlepiej zademonstruje na glebach dobrych i bardzo dobrych. Dodatkowymi atutami są: harmonijne dojrzewanie, wysoka odporność na wyleganie, doskonałe parametry żywieniowe kiszonki, a także satysfakcjonująca produktywność biogazu.
 • Farmarquez (K) – (FAO 220) jest jedną z nowości, rekomendowana na tereny podgórskie oraz wszędzie tam, gdzie ważna jest krótka wegetacja. To masywna kukurydza kiszonkowa, o niskich wymaganiach stanowiskowych, ale wysokich plonach suchej masy. Bardzo dobrze sprawdza się także do produkcji biogazu. Wyróżnia się bardzo dobrym rozwojem początkowym oraz wczesnym dojrzewaniem, a także wysoką jakością kiszonki o wysokiej strawności.

Odmiany kukurydzy firmy ​HR Smolice

 • SM Wawel (Z) – (FAO 230–240) wpisana do KR w 2021 r. Dość niska roślina (–7 cm do wzorca); kolba w typie fix z 16–18 rzędami ziarna typu semi dent; najwyższy udział ziarna w masie kolby (+2,5% do wzorca) spośród wszystkich odmian wpisanych do KR w 2021 r. Bardzo dobra sztywność łodyg (+5% roślin stojących); dobry stay green; dobra odporność na fuzariozę kolb (–3%); bardzo mała podatność kolb i łodyg na porażenie głownią, a także bardzo dobry wczesny wigor i tolerancja na zmienne warunki glebowo-klimatyczne. Rekomendowana do uprawy w całym kraju.
 • SM Vistula (Z) – (FAO 210–220) wysoki potencjał plonowania – średni plon w badaniach rejestrowych przewyższał średni plon wzorca w grupie odmian wczesnych, średnio wczesnych i średnio późnych. Ziarno w typie semi flint/semi dent, o kolbie typu fix. Bardzo dobra sztywność łodyg i odporność na wyleganie, szybkie tempo oddawania wody. Bardzo dobrze radzi sobie na stanowiskach najsłabszych. Może być z uprawiana w późniejszych terminach siewu, a przy zachowaniu optymalnych terminów pozwala na zbiór we wrześniu. Rekomendowana do uprawy w całym kraju.
 • SM Perseus (K) – (FAO 250) łączy w sobie bardzo wysoki potencjał plonowania i wysoką strawność. W 2022 r. w stacji doświadczalnej Krzyżewo na Podlasiu uzyskała wynik plonowania suchej masy na poziomie 123% wzorca (269,9 dt/ha). Charakteryzuje się dobrą strawnością – 74% sMO, bardzo dobrą adaptacją do zmiennych warunków glebowych i tolerancją na niedobory wody. Rekomendowana na wysokoenergetyczną kiszonkę i biogaz na terenie całego kraju.
 • SM Giewont (K) – (FAO 260) nowość o wysokim potencjale plonowania w skali całego kraju. W sezonie 2022 zanotowała najwyższy plon pośród wszystkich badanych odmian z grupy średnio późnej w stacji Krzyżewo na Podlasiu – 115% wzorca (276,5 t/ha). W tym sezonie wyróżniała się wysokimi roślinami i dużymi, w pełni zaziarnionymi kolbami. Rekomendowana w całym kraju na kiszonkę oraz biogaz. Polecana na stanowiska średnie i dobre.
dr Maria Walerowskadr Maria Walerowska
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 21:55