StoryEditor

Jaką odmianę kukurydzy wybrać? Cz. 3

Wprawdzie agrotechnika kukurydzy nie jest skomplikowana, ale na polach ciągle widać błędy, które odbijają się na plonach. Przy szalejącym klimacie celem jest uzyskanie także stabilnych plonów. Punktem wyjścia powinno być dobranie odmiany, idealnie dopasowanej do stanowiska. Oferta rynkowa jest bogata, dlatego poprosiliśmy firmy hodowlano-nasienne o wskazanie i scharakteryzowanie 2 odmian ziarnowych i 2 odmian kiszonkowych, które rekomendują na najbliższy sezon. Artykuł podzielony będzie na trzy części, dziś prezentujemy kolejnych pięć firm.
dr Maria Walerowska
01.12.2023., 08:00h
Z tego artykułu dowiesz się:
 • Odmiany kukurydzy Mas Seeds
 • Odmiany kukurydzy RAGT
 • Odmiany kukurydzy Saatbau
 • Odmiany kukurydzy Saaten Union
 • Odmiany kukurydzy Syngenta

nformacje w tym zestawieniu pochodzą od firm, a zestawienie ułożone jest alfabetycznie – wg nazw firm. Zastosowano w nim skróty: Z – odmiana ziarnowa, K – odmiana kiszonkowa, U – odmiana uniwersalna.

Odmiany kukurydzy Mas Seeds

 • Mas 23M (Z) – (FAO 250) odmiana o ziarnie typu dent. Cechuje się powtarzalnym i wysokim plonowaniem we wszystkich regionach Polski. Ziarno bardzo szybko dosycha i zapewnia niską wilgotność zbioru. Odmiana z oferty Waterlock, oferuje podwyższoną tolerancję na suszę. Cechuje się niską rośliną oraz niskim osadzeniem kolb, co gwarantuje łatwy i szybki zbiór. Rekomendowana na każdy rodzaj gleb, szczególnie na te podatne na niedobory wody.
 • MAS 306.P (Z) – (FAO 260) charakteryzuje się wysokim potencjałem plonotwórczym i stabilnymi cechami agronomicznymi. Reprezentuje genetykę dent nowej generacji. Roślina typowa na ziarno. Typ ziarna dent i typ pośredni kolby. Jest to odmiana bardzo niska i sprężysta aż do później jesieni, dzięki czemu zapewnia łatwy zbiór bez strat. Dodatkowo szybko oddaje wodę. Na bardzo dobrych stanowiskach glebowych wysoki potencjał plonowania.
 • Hulk (K) – (FAO 250) silnie ulistniona i pokaźna roślina, która zapewnia wysokie plony kiszonki. Typ ziarna flint-dent, kolba flex. Charakteryzuje się wysoką wartością żywieniową i wysoką zawartością skrobi. Zapewnia energetyczną kiszonkę, co przekłada się na zdrowotność krów i ich wydajność. Uniwersalna odmiana na różne warunki glebowe. Wysoka tolerancja na zmienne warunki pogodowe. Mocny stay green odmiany Hulk umożliwia elastyczną datę zbioru.
 • Monster (K) – (FAO 240) odmiana o ziarnie flint-dent. Charakteryzuje się dobrze ulistnionymi, wysokimi roślinami. Gwarantuje wysoki plon kiszonki, nawet w stresowych i gorących warunkach. Wykształca duże, dobrze zaziarnione kolby. Sprawdzi się również na słabszych stanowiskach. W doświadczeniach PDO 2023 w grupie średnio wczesnej w plonie ogólnej suchej masy odmiana uzyskała 108% wzorca.

image

Jaką odmianę kukurydzy wybrać? Cz. 1

Odmiany kukurydzy RAGT

 • RGT Smartboxx (Z) – (FAO 250) odmiana o ziarnie typu flint-dent. Rośliny średnie do wysokich, bardzo regularne kolby, mocne ulistnienie. Bardzo dobry stay green oraz wysoka zdrowotność części wegetatywnej i kolby. Dobrze radzi sobie na każdych stanowiskach. Bardzo dobry wigor początkowy. Wysoki potencjał plonowania na ziarno przy niskiej wilgotności ziarna, co zostało potwierdzone wynikami COBORU. Odmiana uniwersalna. W uprawie na kiszonkę oprócz wysokich plonów charakteryzuje się wysoką wartością żywieniową. Polecana w całym kraju, poza rejonami niekorzystnymi termicznie dla tej grupy wczesności.
 • RGT Greatful (Z) – (FAO 240) odmiana o ziarnie typu flint-dent. Rośliny średniej wysokości, mocno ulistnione, o wysokiej zdrowotności zarówno roślin, jak i kolb. Wysoki potencjał plonowania. Cechuje ją bardzo dobry wigor początkowy. W badaniach przeprowadzonych przez niemieckie BSA zarówno w plonie ziarna, jak i kiszonki, osiągnęła bardzo wysokie noty (BSA 8). Możliwe różne kierunki użytkowania, tj. na ziarno, kiszonkę, CCM i biogaz. Polecana w całym kraju, poza rejonami najmniej korzystnymi termicznie.
 • RGT Lacteaxx (K) – (FAO 250) odmiana o ziarnie typu flint-dent. Wysoki plon ogólny s.m. oraz udział kolb w plonie ogólnym s.m. Cechuje się wysokimi wartościami odżywczymi kiszonki, w szczególności bardzo wysoką zawartością skrobi i wysoką energią. Rośliny wysokie, mocno ulistnione, kolby bardzo regularne. Cechuje ją dobry stay green. Odmiana o bardzo dobrym wigorze początkowym – mało wrażliwa na choroby. Wykazuje dużą stabilność w trudnych warunkach.
 • RGT Exxsposition (K) – (FAO 260) tworzy bardzo wysokie rośliny, o długich i szerokich liściach, dające bardzo wysoki plon ogólny suchej masy kiszonki. Wysoka stabilność plonowania w każdych warunkach. Kiszonka z tej odmiany ma wysokie wartości energetyczne i dobrą strawność. Szybki start początkowy. Mocny stay green i wysoka tolerancja na helmintosporiozę liści, głownię łodyg i kolb oraz fuzariozę kolb. Możliwość wykorzystania odmiany na kiszonkę i biogaz, a także na ziarno i CCM. Przydatna do uprawy w rejonach odpowiednich dla tej wczesności.

Odmiany kukurydzy Saatbau

 • Aktoro (Z) – (FAO 220) nowość zarejestrowana w Polsce w 2023 r. Wczesna odmiana ziarnowa z wybitnym potencjałem plonowania. Jedna z najlepiej plonujących odmian w Polsce w grupie wczesnych odmian – potwierdzają to wyniki rejestrowe COBORU i doświadczenia wdrożeniowe Saatbau. Charakteryzuje ją niska wilgotność ziarna – niskie koszty suszenia. Dobrze znosi okresowe niedobory wody.
 • Kasano (Z) – (FAO 240) odmiana polecana głównie do uprawy na ziarno, sprawdza się w całej Polsce, bardzo dobrze adaptuje się do zróżnicowanych warunków. Charakteryzuje się bardzo wysokim i stabilnym potencjałem plonowania. Wyróżnia ją wysoka tolerancja na wiosenne chłody, dobra zdrowotność kolb, zwarty pokrój – wysoka odporność na wyleganie.
 • Inspiro (K) – (FAO 250) nowa odmiana zarejestrowana w Polsce w 2021 r., którą można uprawiać na wysokoenergetyczną kiszonkę lub na ziarno. Bardzo wysokie rośliny, z szerokimi liśćmi oraz duże kolby to gwarancja uzyskiwania najwyższych plonów suchej masy i wysokiej strawności. Mocny wigor wiosenny i tolerancja siewek na chłody wspomagane są przez technologię zaprawiania Optiplus, której jednym ze składników są nawozy donasienne, zawierające cynk i fosfor.
 • Tabarro (K) – (FAO 240) nowość, wpisana do Krajowego rejestru w 2023 r., średnio wczesna odmiana, przeznaczona głównie do uprawy na kiszonkę. Bardzo dobrze radzi sobie na glebach lżejszych i w warunkach spowodowanych suszą. Odmiana ta gwarantuje wysokie plony suchej masy i wysokoenergetyczną kiszonkę. Charakteryzuje ją bardzo mocny stay green i wybitna zdrowotność.

image

Odmiany kukurydzy Saaten Union

 • Solaking (Z) – (FAO 260) odmiana o typie ziarna dent. Wyróżnia się wysoką wagą hektolitra ziarna i wysoką MTZ oraz dynamicznym oddawaniem wody (dry dawn). Dobry wzrost początkowy roślin. Dopasowuje się do różnych stanowisk od słabych, stresowych (słabe gleby, okresowe susze, wysokie temperatury, chłody wiosenne) do bardzo dobrych. Słabsza tolerancja na stanowiska podmokłe i bardzo zimne. Rośliny średnio wysokie, o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Odmiana zdrowa, szczególnie tolerancyjna na choroby Fusarium oraz omacnicę. Cechuje ją wysoka zawartość skrobi.
 • Pumori (Z) – (FAO 220) odmiana o bardzo dobrej zdolności adaptacyjnej. Bardzo dobrze sprawdza się na glebach bardzo dobrych, jak i na glebach słabszych, stresowych. Charakteryzuje się nie tylko wysokim i stabilnym plonem, ale również bardzo dobrym oddawaniem wody i wymłacalnością. Koby bardzo dobrze zaziarnione, typu flex o 14–16 rzędach w kolbie i 32–38 ziarniakach w rzędzie. Ziarno typu flint-dent. Rośliny są średnio wysokie, o sztywnej łodydze. Jest odmianą zdrową, szczególnie wykazuje tolerancję na głownię guzowatą i choroby fuzaryjne kolb i łodyg. Rośliny o dobrym wigorze początkowego wzrostu, z tolerancją na chłodne i suche okresy wiosenne.
 • Tiguan (K) – (FAO 250) odmiana o bardzo szybkim wzroście początkowym. Ziarno typu flint-dent. Rośliny wysokie, o bujnym ulistnieniu w typie stay green. Wysokie plony biomasy na dobrą kiszonkę. Wyróżnia się plonem zarówno na stanowiskach o bardzo małym potencjale wzrostu, słabe lub wadliwe gleby, okresowe susze, chłody wiosenne, wysokie temperatury w czasie wegetacji, jak i stanowiska o bardzo wysokim potencjale plonu (optymalne warunki do rozwoju roślin).
 • Sucorn (K) – (FAO 260) ziarno typu flint-dent, przeznaczone na wysokojakościową kiszonkę. Bardzo dobra strawność i energetyczność w efekcie dużego udziału ziarna w kiszonce. Doskonały stosunek udziału kolby w całej roślinie, który wynosi 50%. Kolba typu flex o 16 rzędach w kolbie i 30–38 ziarniakach w rzędzie. Rośliny wysokie, bardzo ulistnione. Łodygi roślin mocne i odporne na wyleganie. Polecana na różne stanowiska – toleruje słabe i okresowo przesuszone gleby. Może być uprawiana na zimnych i zlewnych glebach. Toleruje chłody i susze wiosenne. Tolerancyjna na głownię guzowatą.

Odmiany kukurydzy Syngenta

 • SB0701 (SY Astrella) (Z) – (FAO 220) mieszaniec dwuliniowy z grupy wczesnej, o ziarnie w typie flint-dent. Nowość na sezon 2024. Cechuje ją bardzo dobry wigor początkowy, dzięki czemu rośnie najszybciej na wiosnę. Pierwsza jest także do zbioru, gwarantuje możliwość wysiewu zbóż ozimych po jej zbiorze. Polecana na dobre i średnie stanowiska. Możliwość użytkowania również na kiszonkę, wysoki plon suchej masy w grupie wczesnej. Bardzo dobra zdrowotność. Możliwość uprawy na terenie całego kraju dzięki wczesności.
 • SY Granaris (Z) – (FAO 270) mieszaniec dwuliniowy z grupy średnio późnej, o ziarnie w typie dent. Pochodzi z programu hodowlanego Artesian. Ma wybitną tolerancję na suszę oraz wysokie temperatury. Plonuje wysoko, schodzi z pola z niską wilgotnością. Kolba w typie flex, z grubym ziarnem o wysokiej MTZ. Odmiana zalecana dla centralnej i południowej Polski. Wymaga optymalnej dla dentów temperatury gleby do siewu. Możliwość uprawy na wszystkich typach gleb ze względu na dobre zdolności adaptacyjne.
 • SY Fertilius (K) – (FAO 250) mieszaniec dwuliniowy z grupy średnio wczesnej. Nowość na sezon 2024. Rejestracja w katalogu CCA w 2023 roku. Odmiana z grupy Powercell. Gwarantuje wysokie plony kiszonki, o bardzo dobrej jakości. Taki efekt gwarantuje kolba flex w typie ziarna flint-dent. Nowa genetyka odmian o podwyższonej tolerancji na niekorzystne warunki. Wykazuje dużą przydatność do produkcji biogazu ze względu na wysoki plon skrobi. Cechuje się bardzo mocną łodygą, odporną na wyleganie oraz wysokim profilem zdrowotnościowym.
 • SA2071 (SY Remco) (K) – (FAO 250) mieszaniec dwuliniowy z grupy średnio wczesnej. Typ ziarna flint-dent, kolba w typie flex. Odmiana gwarantująca bardzo wysokie plony kiszonki. Następca słynnej odmiany SY Collosseum o poprawionej jakości kiszonki. Odmiana o bardzo dobrym wigorze początkowym. Wyróżnia się tą cechą w swoim segmencie. Rośliny wysokie i bogato ulistnione. Mocny stay green. Do uprawy na wszystkich typach gleb.
dr Maria Walerowskadr Maria Walerowska
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. luty 2024 14:42