StoryEditor

Zautomatyzowane funkcje pras Fendt Rotana

Od niedawna prasy zwijające Fendt Rotana można wyposażyć w funkcje TIM, co pozwala na automatyczne zatrzymanie ciągnika i wyrzut beli. Poza tym dostarczane od jesieni br. prasy mogą ważyć i mierzyć wilgotność każdej beli.
01.11.2022., 10:11h
Nowe funkcje wyposażenia do pras zwijających Fendt Rotana odciążają traktorzystę w czasie długiego dnia pracy. Dzięki funkcji TIM (Tractor Implement Managment) prasa automatycznie zatrzymuje ciągnik gdy bela jest gotowa do owijania, automatycznie uruchamia mechanizm owijania beli, otwiera klapę prasy i zamyka ją. Po zakończonym procesie traktorzysta musi jedynie wybrać kierunek jazdy i ruszyć. Poza tym prasy Fendt Rotana można wyposażyć także w funkcje pomiaru wilgotności beli, ważenia, a także funkcję automatycznego czyszczenia szczeliny noży.

Dokładnie wiesz ile zebrałeś z pola
Dzięki dokładnym informacjom o masie każdej beli i jej wilgotności rolnik lub usługodawca otrzymuje precyzyjne dane o plonie. To ważne informacje przydatne do rozliczenia z usługodawcą, lub gdy prasowany materiał przeznaczony jest na sprzedaż. Informacje o masie i wilgotności każdej beli zapisywane są w formacie ISO XML w systemie dokumentacji Fendt Task Doc. Format zapisanej informacji pozwala na jej bezpośrednie odczytywanie i przetwarzanie w różnych programach.
Ważenie bel odbywa się za pośrednictwem trzech czujników tensometrycznych. Dwa z nich umieszczone są ona osi prasy, trzeci przy zaczepie. W czasie ważenia beli automatycznie unoszony jest podbieracz, po to aby żaden element prasy nie przenosił masy na podłoże. Aby uniknąć nieprawidłowości w pomiarach zwłaszcza na nierównym terenie system porównuje masą prasy przed wyrzuceniem beli i po opróżnieniu komory. 
Poza tym wewnątrz komory pras Fendt Rotana umieszczone są na bocznych ścianach czujniki, które mierzą wilgotność zbieranego materiału. Na terminalu ISOBUS można ustawić graniczny próg wilgotności zbieranego plonu, jeśli będzie wyższy kierowca będzie o tym poinformowany. To ważne, bo takie bele np. siana można przeznaczyć do bezpośredniego skarmiania i uniknąć samozałonu w stodole. 
Dokładne informacje o masie i wilgotności zbieranych bel pozwalają rolnikowi dokładnie analizować nawożenie pół, co przy obecnych cenach nawozu ma duże znaczenie. 

TIM zatrzymuje ciągnik
Funcja TIM (Tractor Implement Managment) odciąża traktorzystę w czasie długiego dnia roboczego. Gdy komora prasowania jest wypełniona ciągnik jest zatrzymywany automatycznie, uruchamia mechanizm owijania beli, następnie otwiera się klapa i zamyka. Traktorzysta musi po tym jedynie wybrać kierunek jazdy po przodu. Zautomatyzowanie wszystkich procesów wpływa na szybkość zbioru, każdy etap uruchamiany jest automatycznie, a nie przez operatora. 
W czasie wiązania beli siatką może odbywać się automatyczne czyszczenie szczeliny noży pod rotorem. Elementy tnące są automatycznie wsuwane i wychylane do pozycji roboczej. 


Cięcie słomy i indywidualne ustawienie noży brzegowych
Cięta w czasie zbioru słoma coraz częściej wykorzystywana jest jako ściółka dla zwierząt. Cięcie ma tę zaletę, że można zwiększyć zagęszczenie beli i jej masę, co przekłada się na mniejszą liczbę bel z każdego pola. Z drugiej strony pocięta słoma może powodować, że trudno uzyskać stabilne bele. Dlatego Fendt oferuje funkcje optymalizacji ciecia brzegowego. Parametr ten można indywidualnie ustawić na terminalu, po to aby brzegi balotu nie były krótko, lub w ogóle pocięte. To zwiększa stabilność beli i zmniejsza ryzyko jej uszkodzenia w czasie przeładunków. 


Inne nowe funkcje w prasach Fendt Rotana
Fendt wprowadza także zestaw oświetlenia roboczego pras Rotana, co ułatwia konserwację i obsługę maszyn po zmroku. Poza tym w prasach zmiennokomrowych Fendt opracował układ automatycznego smarowania wszystkich ruchomych elementów prasy, również do ruchomych walców i ruchomych elementów prowadzenia pasów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych tuneli, w których poprowadzone są przewody ze smarem. Fendt zapewnia, że ich kształt zapobiega ocieraniu przewodów co skutkowałoby ich skróconą żywotnością. 

Fot. Konieczka, firmowe
Dawid Konieczka
Autor Artykułu:Dawid Konieczka

redaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie techniki rolniczej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. kwiecień 2024 00:10