Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Bydło>Organizacja produkcji bydła>

Ile jest krów w Polsce? Liczba i wielkość stad bydła mlecznego

Obrazek

Koncentracja chowu i hodowli krów w Polsce postępuje, ale nadal mamy dużo małych stad. Jakie jest pogłowie krów mlecznych w Polsce i UE? Gdzie są największe stada i jaka jest skala hodowli krów?

Marcin Jajor1 lutego 2023, 07:30

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Ile jest krów mlecznych w Polsce?
  • Mniej dostawców mleka
  • Jakich stad jest w Polsce najwięcej?
  • Gdzie są największe stada?
  • Gdzie jest najwięcej stad krów?
  • Jaki jest stosunek areału do pogłowia?

Ile jest krów mlecznych w Polsce?

Polska jest czołowym producentem mleka w UE, z pogłowiem krów mlecznych ponad 2 mln szt. (2035 tys. szt.). To trzeci po Niemczech (3833 tys. szt.) i Francji (3322 tys. szt.) wynik w UE. Udział Polski w całym pogłowiu unijnym tych zwierząt (20,2 mln szt.) stanowi ok. 10%. W pierwszej piątce znajdują się także Włochy i Holandia z wynikiem odpowiednio 1844 tys. szt. i 1554 tys. szt.

Spośród 27 krajów członkowskich zaledwie w siedmiu pogłowie krów mlecznych zwiększyło się. Największym zaskoczeniem są Węgry ze wzrostem o prawie 14%. W innych krajach statystycznie pogłowie wzrosło od 0,3% (Austria) do 3,4% (Irlandia).

W znakomitej większości państw Wspólnoty dominowała jednak spadkowa tendencja w zakresie od 0,1% (Belgia) do 7,3% (Chorwacja). W naszym kraju pogłowie krów mlecznych spadło w skali roku o 4,3%, tj. w o 2,8% większym stopniu niż średnio w UE.

Rys.1. Pogłowie krów mlecznych

Mniej dostawców mleka

Spośród całej towarowej produkcji rolniczej, której wartość w 2021 r. wynosiła ok. 97,9 mld zł, produkcja mleka krowiego stanowiła 20,6% (20,2 mld zł; cała produkcja zwierzęca z wartością 58,1 mld zł stanowiła 59%). Niestety, liczba gospodarstw utrzymujących krowy w Polsce nieustannie maleje – zmniejszyła się z 1,3 mln w 1996 r. do ok. 170 tys. w 2021 r. (wg IERiGŻ).

Minione 25 lat przyniosło likwidację (lub rezygnację z hodowli albo chowu krów) w przypadku ok. 1,1 mln gospodarstw, z czego w ciągu ostatnich 10 lat dotyczyło to 258 tys. gospodarstw (w 2011 r. krowy utrzymywano w 428 tys. gospodarstw).

Co jednak ważne z punktu widzenia sektora mleka, w ciągu roku liczba dostawców surowca dla przemysłu mleczarskiego zmniejszyła się o ok. 10 tys., tj. z ok. 100 tys. w 2020 r. do 90 tys. w 2021 r. (wg IERiGŻ, GUS).

Jakich stad jest w Polsce najwięcej?

Nadal w strukturze stad dominują gospodarstwa z 1–2 krowami. Opracowane przed KORW dane (wg GUS) mówią o 61 tys. takich gospodarstw. Stanowiły prawie 35% wszystkich ferm utrzymujących krowy mleczne w 2020 r.

struktura stad krówmecznych

Drugą największą grupą są te z 10–19 krowami, tj. z wynikiem ok. 30 tys. stanowiły one ok. 17,4% gospodarstw. Liczba ferm z 3–4 i 5–9 krowami w 2020 r. wynosiła po ok. 23 tys. (łącznie ok. 26% stad), zaś tych z 200 i więcej krowami jedynie 293 szt. (0,2%). Reasumując, w 2020 r. gospodarstwa:

  • mające do 19 krów stanowiły 78%;
  • gospodarstwa utrzymujące w zakresie 20–99 krów stanowiły 21%;
  • gospodarstwa posiadające powyżej 100 krów stanowiły 1%.

Największa liczba gospodarstw z 200 krowami i więcej znajdowała się w województwie wielkopolskim (75 szt.), najmniejsza – w województwie lubuskim (3 szt.; wg GUS).

Gdzie są największe stada?

W nieco innym ujęciu prezentują się dane o strukturze stad gromadzone przez ARiMR. W tym przypadku dotyczą one "samic bydła w wieku powyżej 24 miesięcy o typie użytkowym mlecznym", które w poniższym tekście będą określane jako krowy. Zgodnie z nimi w ciągu minionego roku liczba tak definiowanych stad krów zmniejszyła się o 3,6% – ze 160,9 tys. (w listopadzie 2021 r.) do 155,1 tys. w 2022 r.

W największym stopniu ubyło stad z 1 do 10 krowami (z ok. 110,3 tys. do 104,6 tys.), a z kolei najbardziej wzrosła liczba stad z 201–300 krowami (wzrost ze 157 do 199 szt.) oraz największych (tj. z więcej niż 500 krowami) – wzrost z 64 do 70 szt. (wg ARiMR, dane z 28 listopada 2022 r.).

stada krów

Gdzie jest najwięcej stad krów?

Najwięcej stad znajduje się w województwach mazowieckim (35,2 tys.), podlaskim (20,8 tys.) i wielkopolskim (15,3 tys.). Analogicznie znajduje się w nich największa liczba stad z obsadą do 50 krów. Warto jednak dodać, że w tym ostatnim (w woj. wielkopolskim) znajduje się jednocześnie największa liczba stad powyżej 200 krów (105 szt.).

Okazuje się jednak, że mimo wszystko największą koncentracją hodowli charakteryzuje się Podlasie, gdzie stada powyżej 51 szt. stanowią 8,4% (dla porównania w woj. wielkopolskim – 8,1%, opolskim – 7,4%). Z kolei w woj. małopolskim i podkarpackim stada powyżej 51 szt. stanowiły zaledwie odpowiednio 0,2 i 0,3%.

We wspomnianych trzech województwach, a więc mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim utrzymywane jest największe pogłowie krów: 441 tys. (woj. mazowieckie), 419 tys. (woj. podlaskie) i 287 tys. (woj. wielkopolskie).

Najmniej tych zwierząt znajduje się na terenie woj. lubuskiego (14 tys. szt.). Łączne pogłowie krów w Polsce wyniosło (stan na 28 listopada 2022 roku; według danych ARiMR) 1957 tys. szt. To w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej więcej o ok. 38 tys. szt. (2%).

Jaki jest stosunek areału do pogłowia?

Największe pogłowie krów utrzymywane było w 2020 r. w gospodarstwach z areałem 30–50 ha (19% pogłowia) oraz 20–30 ha (18%). W tych z areałem powyżej 100 ha znajdowało się 12% pogłowia krów (wg GUS). Przeciętna obsada krów mlecznych na 100 ha użytków rolnych w Polsce wynosiła 13,9 szt. (w czerwcu 2022 r.; wg danych IERiGŻ).

mj na podst. danych przedstawionych przez Marcina Wrońskiego z KOWR podczas Konferencji Dairy XL
fot. EnvatoElementsPicture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ten artykuł pochodzi z wydania top bydło 02/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)