StoryEditor

Wielkopolska prze do przodu

Nie tylko polska produkcja świń się nie rozwija, ale wręcz się cofa. Wciąż brakuje konkretnych pomysłów na odwrócenie tego negatywnego trendu – mówili podczas Wielkopolskiego Forum Trzodowego rolnicy – producenci świń oraz przetwórcy. Dlatego spotkali się, aby wypracować kierunki zmian w tej branży.
11.02.2016., 15:02h

Wielkopolska jest zagłębiem trzodziarskim, to tutaj produkuje się ok. 30% krajowej wieprzowiny, to tutaj hodowla jest źródłem zarobku dla całych rodzin. Dlatego też to właśnie wielkopolscy rolnicy zgromadzili się 8 lutego, aby wspólnie z przetwórcami wypracować strategię na przywrócenie dochodowości z produkcji świń.

Na spotkanie zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Urząd Marszałkowski, Wielkopolski Związek Hodowców Trzody Chlewnej oraz redakcję „top agrar Polska” przybyło ok. 130 osób. Po kilkugodzinnej, momentami burzliwej debacie udało się wypracować następujące wnioski:

1.    Promocja polskiego mięsa wśród konsumentów:

 • zdefiniowanie polskiego mięsa, jako pochodzącego od zwierząt urodzonych i poddanych ubojowi w Polsce;
 • oznakowanie (etykietowanie) produktów z polskiego mięsa;
 • utworzenie marki „Polskie Mięso”;
 • informowanie o prozdrowotnych właściwościach mięsa czerwonego;
 • naukę tzw. „patriotyzmu konsumenckiego”  należy rozpocząć już w szkołach (współpraca resortów edukacji, rolnictwa i zdrowia);
 • środki z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego kierować wyłącznie na promocję polskiego mięsa;
 • uświadomienie konsumentom, że w większości dużych sieci handlowych oferowane jest mięso pochodzące od zwierząt z zagranicznych hodowli;
 • promowanie w mediach dobrych rodzimych hodowli i przetwórstwa mięsa. Jednocześnie konieczne jest informowanie o powszechnych praktykach zastępowania mięsa w wędlinach substytutami typu MOM, wypełniacze, ulepszacze, konserwanty.

2.    Uregulowanie relacji producent – przetwórca – handel:

 • upowszechnienie kontraktacji z określeniem ceny np. wg giełd europejskich;
 • ceny w sklepach muszą odzwierciedlać sytuację na rynku surowcowym;
 • zwiększenie integracji producentów rolnych, by były istotnymi partnerami dla przetwórstwa;
 • zwiększenie partnerstwa pomiędzy przetwórstwem, a producentami rolnymi;
 • konieczne jest zwiększenie udziału rolników w przetwórstwie mięsa i handlu.

3.    Likwidacja barier wynikających z zagrożeń chorobami zwierząt:

 

 • zmniejszenie populacji dzików, jako wektorów ASF;
 • rzetelna informacja, że jak dotąd problem ASF dotyczy w Polsce dzików, a nie świń;
 • wyciszenie sztucznie wywołanej paniki wokół ASF w Polsce.

4.    Uwagi producentów rolnych pod adresem resortu rolnictwa:

 • rozbieżność danych o liczebności zwierząt podawanych przez różne instytucje podważa wiarygodność tych danych;
 • większe zaangażowanie resortu w łagodzenie kryzysu w branży trzody chlewnej;
 • znaczące włączenie sektora bankowego do finansowania przedsięwzięć rolniczych (na wzór zachodu);
 • konieczność stabilizacji przepisów i wymogów dotyczących rolnictwa – dobre prawo dla rozwoju rolnictwa;
 • zbyt szczegółowe i restrykcyjne prawo (np. w zakresie dobrostanu zwierząt) obniża opłacalność prowadzonej produkcji rolnej;
 • egzekwowanie prawa w zakresie znakowania wyrobów mięsnych;
 • podwyższenie progu wielkości ekonomicznej gospodarstw przy dostępie do działań pomocowych PROW;
 • wyrównanie szans uzyskania wsparcia z PROW dla grup producenckich przez grupy niezależnie od ich wielkości, czy przez spółdzielnie rolnicze;
 • stworzenie listy zaniedbań w sektorze rodzimej produkcji wieprzowiny i stopniowe niwelowanie przeszkód;
 • budowanie strategii i planów działania w branży trzody chlewnej;
 • polskie rolnictwo jest zróżnicowane i polityka rolna nie powinna pomijać mniejszych gospodarstw.

5.    Pozostałe wnioski:

 • zwiększenie współpracy pomiędzy zakładami przetwórczymi;
 • zwiększenie współpracy pomiędzy organizacjami producenckimi;
 • potrzeba stworzenia jednej, silnej organizacji branżowej, z którą liczyłby się rząd;
 • organizacja cyklicznych spotkań poświęconych problemom branży, praca w podgrupach;
 • uświadamianie rolnikom, że zakup prosiąt z importu jest istotną przyczyną załamania rodzimej hodowli;
 • podwyższanie świadomości producentów rolnych odnośnie wpływu ekonomicznych wyników swojej działalności na podejmowane decyzje gospodarcze.


Było to pierwsze spotkanie mające na celu nie tylko wypracowanie wniosków, ale również wyłonienie zespołu monitorującego branżę trzody chlewnej przy Wielkopolskiej Izbie Rolniczej, pod koniec spotkania zgłosili się do niego:

 • Grzegorz Majchrzak – Wielkopolski Związek Hodowców Trzody Chlewnej;
 • Narcyz Perz – zarodowa hodowla trzody chlewnej;
 • Eugeniusz Koczorowski – Grupa Producentów Trzody Chlewnej Blondyna;
 • Maciej Marciniak – producent rolny,
 • Marek Beer – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
 • Jacek Marcinkowski – Ogólnopolski Cech Rzeźników – Wędliniarzy – Kucharzy,
 • Waldemar Jaworski – technolog rolno-spożywczy,
 • Józef Konarczak – Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP,
 • Janusz Białoskórski – Gospodarstwo Rolne FARMA Rosko;
 • Tadeusz Przybecki – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego;
 • Kornel Pabiszczak – Wielkopolska Izba Rolnicza;


Zachęcamy do obejrzenia filmu z dyskusji podczas Forum.

Więcej o Wielkopolskim Forum Trzodowym przeczytacie Państwo w marcowym wydaniu „top świnie”.  aku

Fot. Sierszeńska

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 10:54