StoryEditor

Wysokie i średnie stany wód w rzekach

Po częstych opadach w lutym i marcu, od kilkunastu dni obserwujemy dość wysokie stany wód w rzekach. Woda występuje także w dużej część rowów melioracyjnych. Warto ją dobrze zagospodarować.
15.03.2023., 17:03h
Po kilkuletnich już kłopotach, nie tylko w rolnictwie, z powodu suszy rolniczej, warto mieć na uwadze cenny slogan, że woda jest źródłem życia. Obecnie występuje w dość dużych ilościach w korytach rzek (patrz mapa), zbiornikach retencyjnych, mniejszych lokalnych ciekach wodnych i rowach melioracyjnych. Zasoby te należy więc maksymalnie wykorzystać, ograniczając jej bezproduktywne spływanie do morza i gromadzić ją na czas deficytu.
Obecnie, stan na 15.03.2023 r., w dorzeczu Wisły, Odry, rzek przymorza stany wody układają się w strefie wody średniej, w wielu miejscach w strefie wysokiej, a tylko lokalnie niskiej. Stan alarmowy został osiągnięty na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły, w Malowej Górze na Krznie i przekroczony na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry, o 10 cm na stacji Korzeńsko na Orli. Z kolei stan ostrzegawczy został przekroczony na 8 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły i 11 w dorzeczu Odry.
Czy już niebawem zawita susza?
Niestety, zbyt często powtarza się sytuacja, że już w kwietniu i na początku maja rolnicy zgłaszają oznaki suszy rolniczej, czy obniżenie się poziomu wody w glebie. Skutek jest oczywisty – osłabi się rozwój roślin, pogorszy działanie herbicydów doglebowych, trudniej będą przyswajalne składniki pokarmowe, co ostatecznie przełoży się na niższe plony. Spadną przychody rolników, a państwo będzie wypłacało odszkodowania.
Warto więc zaktywować instytucje zarządzające wodami śródlądowymi, aby w maksymalnym stopniu ograniczały odpływ wody, zwłaszcza w lokalnych ośrodkach, czy prowadziły w tych rejonach jej efektywną retencję. Ten podstawowy środek produkcji rolniczej, i nie tylko, jest nie do zastąpienia, a wykorzystywany do nawadniania czy deszczowania wymaga dużych rezerw, zarówno z ujęć otwartych, jak i głębinowych.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
26. maj 2024 03:39