Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Emerytura rolnicza może być niższa niż renta. Kiedy?

Obrazek

Nasz Czytelnik zapytał, czy po osiągnięciu przez niego wieku emerytalnego KRUS wypłaci mu emeryturę rolniczą w pełnej wysokości? Rolnik jest w wyjątkowej sytuacji. Na pytanie odpowiada nasza ekspertka KRUS.

23 listopada 2022, 08:00

Pytanie Czytelnika: Czy dostanę emeryturę w pełnej wysokości?

Pobieram z KRUS rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, wypłacaną przez KRUS w niepełnej wysokości (zawieszona jest część uzupełniająca), bo nie przestałem prowadzić działalności rolniczej. Małżonka otrzymuje emeryturę z ZUS i nie chce zgodzić się na przekazanie gospodarstwa rolnego. W grudniu 2022 r. ukończę 65 lat. Czy po osiągnięciu przeze mnie wieku emerytalnego KRUS będzie mi wypłacać emeryturę rolniczą w pełnej wysokości?

Krzysztof S., województwo zachodniopomorskie

Odpowiedź specjalistki KRUS: Od czego zależy wysokość emerytury rolniczej?

Zgodnie z art. 22, ust. 3 ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2022 r., poz. 933, 1155), osobom pobierającym renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, które osiągnęły wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn przyznaje się z urzędu emeryturę rolniczą w wysokości nie niższej od dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli osoba ta spełniała warunki do otrzymania prawa do emerytury rolniczej, tj. podlegała wyłącznie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.) przez co najmniej 25 lat.

Wysokość emerytury, o której mowa wyżej, może być niższa od dotychczas pobieranej renty, jeżeli jej zmniejszenie wynika z wyłączenia okresów podlegania ubezpieczeniu w ZUS. Znowelizowane przepisy ustawy stanowią, że emerytury rolnicze są wypłacane w pełnej wysokości bez konieczności przekazania gospodarstwa rolnego. Wobec czego osobom uprawnionym do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wypłacanej w niepełnej wysokości z uwagi na niezaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, a które osiągają wiek emerytalny (65 lat mężczyzna) i na mocy ww. art. 22, ust. 3, ustawy o u.s.r., uzyskują prawo do emerytury rolniczej (mają co najmniej 25 lat podlegania wyłącznie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu), KRUS podejmuje wypłatę emerytury jako świadczenia korzystniejszego od niepełnej renty (nawet w przypadku, gdy rencista ma okresy podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu).

Z pana pytania nie wynika, czy ma pan co najmniej 25 lat podlegania wyłącznie ubezpieczeniu społecznemu rolników, a więc czy KRUS z urzędu przyzna panu prawo do emerytury rolniczej.


Ewa Jaworska-Spicak, specjalistka KRUS
fot. SierszeńskaTen artykuł pochodzi z wydania 11/2022

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)