Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Będzie wzrost wysokości emerytur rolniczych w 2023 roku. Jak będą waloryzowane?

Obrazek

Powiązanie wysokości rolniczej emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w ogólnych przepisach emerytalnych – to propozycja rządu. W planach jest także waloryzacja wyliczanych na nowych zasadach emerytur. 

wk9 listopada 2022, 22:00
Do konsultacji społecznych został przesłany projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych 

W nowelizacji proponuje się powiązanie wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, gdyż świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej.

Obecnie emerytura podstawowa (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1 084,58 zł) jest znacząco niższa od najniższej emerytury (od 1 marca 2022 r. wynosi 1 338,44 zł).

– Mając na względzie, że świadczenia rolnicze są stosunkowo niskie, zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania, w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Jest to szczególnie istotne z tego względu, że z zapowiedzi dotyczących tegorocznej (w roku 2022) waloryzacji wynikało, że świadczenia wzrosną o 7 proc., a sposób waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych nie pozwolił osiągnąć tej wartości, co spotkało się z dużym niezadowoleniem świadczeniobiorców – czytamy w uzasadnieniu projektu. 

Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji emerytur rolniczych? 

Dodatkową przesłanką jest planowany przez MRiPS oficjalny wskaźnik waloryzacji w roku 2023, który przewiduje 9,6% wzrostu świadczeń emerytalnych, a w oficjalnych wypowiedziach prasowych członków kierownictwa tego resortu pojawia się nawet cyfra 13-14 %. Obecny sposób waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych nie gwarantowałby podwyżki świadczeń na żadnym z  przewidywanych poziomów. 

Jak rozwiązano problem podwójnej składki 

W projekcie ustawy uwzględniono postulaty zgłaszane przez rolników i organizacje rolnicze. Ich zdaniem krzywdzące jest to, iż osoby opłacające podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych, nie uzyskują z tego tytułu rekompensaty podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej. Taki problem dotyczy ok. 97 tys. osób.

Proponowana zmiana zakłada, że takim osobom będzie przysługiwał dodatek na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Dodatek z tytułu opłacania wyższej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe należy do zakresu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia. 

Waloryzacja emerytur rolniczych w kolejnych latach

Współczynniki waloryzacji w poszczególnych latach przyjęto w następujący sposób: 
  • 2023 rok – 113,79%,
  • 2024 rok – 110,19%,
  • 2025 rok – 105,77%,
  • 2026 rok – 104,15%,
  • 2027 rok – 104,42%,
  • 2028 rok – 104,42%,
  • 2029 rok – 104,42%,
  • 2030 rok – 104,42%,
  • 2031 rok – 104,42%,
  • 2032 rok – 104,42%.
Szacowana kwota waloryzacji w 2023 r. w wysokości 2,615 mld zł stanowić będzie koszt Fundusz Emerytalno-Rentowego KRUS. 

Ile wynosi przeciętna wysokość rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego? 

Wg stanu na 30 kwietnia 2022 r., ponad 796 tys. osób otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie od 1.300,01 zł  do 1.400,00 zł, co stanowi ok. 80% osób uprawnionych do takich świadczeń. Przeciętna wysokość rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego w I półroczu br. wynosi 1.367,24 zł.

fot. Sierszeńska


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)