StoryEditor

Emerytury rolnicze na nowych zasadach. Co się zmieni?

Klub Lewicy złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W nim zmiana definicji emerytury podstawowej, która ma stanowić kwotę równą kwocie najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Koszt wprowadzenia zmian jest szanowany na 1,6 mld zł.
30.05.2023., 11:05h

Od czego uzależniona jest wysokość emerytury rolniczej?

W uzasadnieniu projektu czytamy, że wysokość emerytury rolniczej uzależniona jest od długości okresów pracy w gospodarstwie rolnym i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz wysokości składek opłaconych w latach 1983-1990, a w przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. również od długości okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu w systemie powszechnym (np. z tytułu zatrudnienia, prowadzenia pozarolniczej działalności).
Obecnie wysokość emerytury podstawowej w systemie ubezpieczenia społecznego rolników jest powiązana z wysokością najniższej emerytury w systemie powszechnym. Emerytura rolnicza stanowi zaś kwotę odpowiadającą iloczynowi aktualnej emerytury podstawowej oraz wskaźnika wymiaru ustalanego indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy. Emerytura podstawowa, która służy do wyliczenia emerytury rolniczej (KRUS), jest równa kwocie 90% najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych (ZUS).
- Zdaniem projektodawcy dotychczasowy system pogłębia nierówności wśród seniorów i w kontekście nierównego traktowania wzbudza uzasadnione wątpliwości konstytucyjne – napisano w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

Ujednolicenie kwot emerytury podstawowej i najniższej emerytury

Dlatego projektodawca proponuje zmianę definicji legalnej emerytury podstawowej. Według nowej definicji emerytura podstawowa będzie stanowić kwotę równą kwocie najniższej emeryturze określonej w przepisach emerytalnych.


Czytaj także: Jak obliczyć dodatek do emerytury?


- Proponowana ustawa zmniejszy nierówności pomiędzy emerytami ze względu na różne systemy. Ujednolicenie kwot emerytury podstawowej i najniższej emerytury pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych prowadzonych przez seniorów na obszarach wiejskich. Z tego względu proponowana ustawa wywoła pozytywne skutki gospodarcze - poprawi się poziom konsumpcji oraz jakość życia tej kategorii gospodarstw domowych – twierdzą autorzy projektu.

Jakie koszty zmian?

Liczba emerytów i rencistów rolniczych w styczniu 2023 roku wynosiła 981 944 osób. Przy założeniu średniej emerytury rolniczej w wysokości 1416 zł oraz zwiększenia świadczenia podstawowego o 10%, szacuje się, że w wyniku wejścia w życie ustawy wydatki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzrosną o nie więcej niż 1 673 232 000 zł rocznie. Wydatki te zostaną pokryte ze środków KRUS oraz dotacji z budżetu państwa.
Proponuje się, aby przepisy weszły w życie wraz z początkiem kolejnego roku podatkowego – 1 stycznia 2024 roku.

wk
fot. envato.elements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 10:40