Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Etat przy rencie rodzinnej

Obrazek

Pytanie: W styczniu br. ukończyłam 60 lat, KRUS przyznała mi emeryturę rolniczą w pełnej wysokości. Gospodarstwo przekazaliśmy synowi. Mąż pobierał emeryturę z ZUS. W maju br. mąż zmarł i ZUS przyznał mi po nim rentę rodzinną, która jest korzystniejsza niż emerytura rolnicza. Chcę podjąć pracę. Czy ZUS zawiesi lub zmniejszy mi rentę rodzinną przy osiągania przychodu z tytułu etatu?

4 października 2019, 09:47
Odpowiedź: W świetle przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2018 r., poz. 1270 ze zm.), nie stosuje się zawieszenia, ani zmniejszenia świadczenia – niezależnie od wysokości osiąganego przychodu z tytułu zatrudnienia oraz działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego – do emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna). Wobec powyższego, ponieważ ma pani prawo do emerytury rolniczej i ukończyła powszechny wiek emerytalny (60 lat) i jest także uprawniona do renty rodzinnej po małżonku – renta rodzinna będzie pani wypłacana przez ZUS w pełnej wysokości, niezależnie od wysokości przychodów z pracy na etacie.

Ewa Jaworska-Spicak, ekspert ds. KRUS


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)