StoryEditor

Umowa zlecenie i pomoc przy zbiorach - czy można zmienić formę umowy?

Pytanie: Jestem rolnikiem ubezpieczonym w KRUS z mocy ustawy. Prowadzę gospodarstwo o powierzchni 30 ha przeliczeniowych, w tym 1 ha sadu. W czerwcu br. zatrudniłem osobę do pomocy przy trzodzie chlewnej oraz do zbioru owoców na podstawie umowy zlecenia. Czy mogę tej osobie zmienić formę zatrudnienia z umowy zlecenia na umowę o pomocy przy zbiorach?
30.07.2019., 12:07h
Odpowiedź: Umowa zlecenia i umowa o pomocy przy zbiorach to dwa różne rodzaje umów, które nie wykluczają się wzajemnie. Zawarcie umowy o pomocy przy zbiorach (nawet przez osobę, która jest zleceniobiorcą) wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia pomocnika z tego tytułu do ubezpieczenia w KRUS. Umowa zlecenia rodzi natomiast tytuł do ubezpieczenia w ZUS. W przypadku zmiany formy zatrudnienia z umowy zlecenia na umowę o pomocy przy zbiorach należy mieć na uwadze, że umowa taka powinna spełniać warunki, określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie czynności wykonywanych na podstawie takiej umowy oraz elementów, która taka umowa powinna zawierać. Umowa o pomocy przy zbiorach to rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej pomiędzy rolnikiem a pomocnikiem świadczącym odpłatnie pomoc przy zbiorach produktów rolnych, a także pozostałych ziół i roślin zielarskich.

Umowa ta może być więc zawarta do świadczenia przez pomocnika pomocy, m.in. przy zbieraniu owoców, klasyfikowaniu ich lub sortowaniu oraz przy przygotowywaniu ich do transportu, przechowywania lub sprzedaży. Tak więc praca tej osoby dodatkowo przy trzodzie chlewnej nie będz...
Pozostało 28% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. grudzień 2023 06:33