StoryEditor

Wyższe emerytury i renty dla rolników od marca 2024! Ile wyniosą?

Od 1 marca 2024 r. emerytury i renty wzrosną. Ile teraz wyniosą świadczenia emerytalno-rentowe? Jaka jest nowa wysokość dodatków, a co się nie zmieni?
Ewa Jaworska-Spicak
29.02.2024., 12:43h
Z tego artykułu dowiesz się:
  • Zasady waloryzacji emerytur i rent
  • Nowa wysokość dodatków
  • Co się nie zmieni?
  • Inne zmiany
  • Terminy waloryzacji

Dobre wieści dla emerytów i rencistów! KRUS na podstawie art. 48, ust. 4 i 5 ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2023 r., poz. 208 ze zm.) od 1 marca 2024 r. zwaloryzuje, czyli podwyższy przyznane przed 1 marca br. emerytury i renty rolnicze. Waloryzacja będzie procentowa – wskaźnikiem 112,12%. Dodatki przysługujące do emerytur i rent także zostaną podwyższone tym wskaźnikiem.

Zasady waloryzacji

Zasady waloryzacji emerytur i rent rolniczych od 1 marca br. są następujące:

Oddziały regionalne KRUS podwyższą wypłacane 29.02.2024 r. świadczenia emerytalno-rentowe, mnożąc kwotę emerytury podstawowej, która od 1 marca 2024 r. wynosi 1602,86 zł brutto (90% najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych zwaloryzowanej od 1 marca ww. wskaźnikiem, tj. 1780,96 zł) przez indywidualny wskaźnik wymiaru każdego ze świadczeń emerytalno-rentowych.
Jeżeli w wyniku waloryzacji okaże się, że świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych (t.j. od kwoty wynoszącej od 1 marca 2024 r. 1780,96 zł), KRUS podwyższy je do tej sumy.

Waloryzacji podlegają również:

  • rodzicielskie świadczenia uzupełniające przyznane na podstawie ustawy z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1051 ze zm.), od 1 marca 2024 r. przysługują w kwocie najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, tj. 1780,96 zł,
  • okresowe emerytury rolnicze przyznane na podstawie art. 15 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2012r., poz. 637 ze zm.), od 1 marca 2024 r. przysługują w kwocie najniższej emerytury, tj. 1780,96 zł,
  • świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (DzU z 2020 r., poz. 319 ze zm.) podlega ponownemu obliczeniu z urzędu, w taki sposób, aby łączna kwota emerytury/renty rolniczej wraz ze świadczeniem wyrównawczym, nie przekraczała 3415,50 zł miesięcznie,
  • świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przyznane na podstawie ustawy z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (DzU z 2023 r., poz. 1073) od 1 marca 2024 r. podlega waloryzacji, która polega na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej 29 lutego 2024 r., tj. 300 zł przez wskaźnik waloryzacji, tj. 112,12%. Od 1 marca 2024 r. wysokość świadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa wynosi 336,36 zł,
  • świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji podlega ponownemu obliczeniu z urzędu w taki sposób, aby łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie przekroczyła kwoty 2419,33 zł miesięcznie (świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie).

Co więcej, od 1 marca 2024 r. dodatek z tytułu wyższej składki ustala się od kwoty emerytury podstawowej w wysokości obowiązującej od tej daty, tj. 1602,86 zł.

Nowa wysokość dodatków

Pozostało 68% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Ewa Jaworska-SpicakEwa Jaworska-Spicak
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. kwiecień 2024 12:52