StoryEditor

Aktualizacja norm handlowych UE: dużo zmian dla producentów i konsumentów

Komisja Europejska zaproponowała zmianę obowiązujących norm handlowych dla wielu produktów rolno-spożywczych. Zmian szykuje się sporo, zarówno dla konsumentów i producentów. Co to działanie ma na celu?  
24.04.2023., 15:04h

Aktualizacja norm handlowych UE: dużo zmian dla producentów i konsumentów

Komisja Europejska proponuje zmiany w obecnie obowiązujących normach handlowych w Unii Europejskiej, które będą dotyczyły m.in.:

  • owoce i warzywa,
  • soki owocowe i dżemy,
  • miód,
  • drób
  • jaja.

Proponowane zmiany mają na celu uporządkowanie norm, ale również przynieść efekt dla konsumentów, którzy będą mieli możliwość dokonywania bardziej świadomych wyborów związanych ze zdrowszą dietą, ale także ograniczyć marnowanie żywności.

- Normy handlowe to wspólny język konsumentów i podmiotów gospodarczych, aby wszyscy wiedzieli co sprzedają i kupują, oraz zapewnienie lojalnej konkurencji dla wszystkich w UE. Podobnie jak każdy język zmienia się wraz z upływem czasu, tak też zmieniają się potrzeby i nawyki wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw żywności. Chcemy zwiększyć przejrzystość produktów sprzedawanych konsumentom i ograniczyć marnowanie żywności, a jednocześnie docenić jeszcze bardziej zrównoważone i zdrowsze metody produkcji stosowane przez producentów – podkreślił Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa.


 

Obowiązek wskazania miejsca pochodzenia produktu

Zgodnie z nowymi przepisami, producenci będą musieli obowiązkowo podać kraj pochodzenia takich produktów jak miód, orzechy, suszone owoce, dojrzewające banany, oczyszczone, przetworzone oraz pokrojone owoce i warzywa (np. zapakowane liście sałaty).

Jeśli w danej mieszance znajdować się będzie produkt pochodzący jednocześnie z kilku państw, taka informacja będzie musiała być zawarta na opakowaniu. Etykietowanie krajem pochodzenia produktu zwiększy przejrzystość dla konsumentów. Powinno również promować produkcję tych produktów w UE.

Ograniczenie marnowania żywności

Proponowane zmiany dotyczą marnowania żywności i odpadów opakowaniowych. Owoce i warzywa z wadami zewnętrznymi, ale nadal nadające się do spożycia lokalnego/bezpośredniego, sprzedawane konsumentom lokalnie i bezpośrednio przez producentów byłyby zwolnione z obowiązku przestrzegania norm handlowych. Ich odzysk w stanie świeżym mogłoby zapewnić konsumentom większe możliwości zakupu świeżych owoców i warzyw po bardziej przystępnych cenach i przynieść korzyści producentom działającym w krótkich łańcuchach dostaw. Niektóre produkty dotknięte klęskami żywiołowymi lub innymi wyjątkowymi okolicznościami mogą również być sprzedawane, jeżeli są bezpieczne do spożycia. Ponadto produkty, które miałyby być przekazane jako darowizna, będą mogły być zwolnione z głównych wymogów dotyczących etykietowania. To z kolei ograniczy to biurokrację i znakowanie, a tym samym ułatwi uczestnictwo podmiotów w darowiznach.

Soki owocowe bez dodatku cukru?

Soki owocowe będą mogły nosić opis „bez dodatku cukru” w celu wyjaśnienia, że w przeciwieństwie do nektarów owocowych soki owocowe z definicji nie mogą zawierać dodanych cukrów, czego większość konsumentów nie jest świadoma. Ponadto, aby sprostać rosnącemu popytowi konsumpcyjnemu na produkty o niższej zawartości cukru, na etykiecie soku owocowego o zmienionym składzie można umieścić informację „sok owocowy o obniżonej zawartości cukru”.

Dżemy i marmolady w odpowiedniej gramaturze i z ilością cukru?

Zawartość owoców w dżemach zostanie zwiększona z 350 gramów do minimum 450 gramów (do 550 gramów dla najwyższej jakości) na kilogram gotowego produktu. Wraz z ogólnym wzrostem zawartości owoców konsumentom oferowane będą produkty o mniejszej zawartości cukrów prostych i większej ilości owoców niż obecnie. Określenie „marmolada”, dopuszczone dotychczas wyłącznie w odniesieniu do dżemów cytrusowych, będzie obecnie dozwolone dla wszystkich dżemów w celu wprowadzenia możliwości dostosowania nazwy produktu do nazwy najczęściej stosowanej.

Po co UE normy handlowe?

Normy handlowe UE mają na celu zapewnienie wysokiej jakości produktu, ochrony konsumentów oraz spójności norm na rynku UE. Ułatwiają one również handel z państwami trzecimi, ponieważ są zgodne z normami obowiązującymi na szczeblu międzynarodowym od lat 50. XX w. W ciągu ostatniego dziesięciolecia na rynkach rolnych zaszły znaczne zmiany, napędzane innowacjami, ale także ewoluującymi obawami społecznymi i zapotrzebowaniem konsumentów. Przedstawione dziś wnioski zapewnią, aby – zgodnie ze strategią „Od pola do stołu” i celami zrównoważonego rozwoju ONZ – normy handlowe mogły przyczynić się do promowania i upowszechnienia zrównoważonych produktów przy jednoczesnym zaspokojeniu nowych potrzeb konsumentów i podmiotów gospodarczych.

wk

Fot. Envato Elements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 08:19