StoryEditor

Kody na paliwo rolnicze – będzie nowelizacja ustawy!

Kilka dni temu informowaliśmy o problemach jakie wywołały styczniowe zmiany w przepisach dotyczących zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Zgodnie z jej zapisami nie każda faktura zakupu oleju napędowego może być uznana przy wnioskowaniu o zwrot akcyzy. Teraz ustawodawcy chcą to naprawić.
13.02.2019., 15:02h
Nasza publikacja wywołała spore zamieszanie nie tylko wśród rolników, urzędników i dostawców paliw, lecz także wśród polityków. Jest to o tyle dziwne, że przecież to właśnie ci ostatni odpowiadają za uchwalenie tych niekorzystnych dla rolników przepisów. Natomiast w urzędach miast i gmin dzieje się naprawdę różnie. Jedni urzędnicy przyjmują od rolników faktury za paliwo bez żadnych problemów, inni uważnie weryfikują kody ON wypisane na dokumentach i odrzucają te, które wyklucza obowiązująca od 1 stycznia ustawa.

Także w Internecie spotkaliśmy się z krytycznymi komentarzami wskazującymi, że nagłaśniamy problem, który nie istnieje. Ale on istnieje, co potwierdza złożony dziś w Sejmie poselski projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ta zmiana ustawy została przez rządzących zgłoszona w trybie poselskim, ponieważ w ten sposób można najszybciej wprowadzić poprawki, które pomogą rolnikom uzyskać zwrot akcyzy za zakupione paliwo rolnicze.

Projekt ten dotyczy umożliwienia uzyskania zwrotu części podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej od wszystkich rodzajów oleju napędowego oferowanego na rynku poprzez dodanie do katalogu oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11. Dzięki tej zmianie z ustawy zniknie długa lista kodów, które nie są obecnie kwalifikowane do zwrotu akcyzy.

W uzasadnieniu ustawy czytamy:
Sejm RP uchwalił w dniu 9 listopada 2018 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244), w której dokonano zmiany brzmienia art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zgodnie z uzasadnieniem do ww. ustawy, zmiana ta podyktowana była nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym (art. 28) w zakresie zastąpienia stosowanych kodów Nomenklatury Scalonej (CN) kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa celnego w tym zakresie (ujednolicenie kodów CN). Poprzez określenie powyższą zmianą w ustawie z dnia 10 marca 2006 r., że zwrot części podatku będzie przysługiwał producentom rolnym w przypadku zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00, zamiast kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91, wprowadzono nowy katalog, który pomija olej napędowy klasyfikowany do CN 2710 20 11 nowej nomenklatury, tj. olej napędowy B7 powszechnie występujący w obrocie.
Wykluczenie z katalogu oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11 uniemożliwia od 1 stycznia 2019 r. zwrot podatku akcyzowego w przypadku zakupu tego oleju do produkcji rolnej.
W celu zachowania dotychczasowego katalogu olejów napędowych przy zakupie których producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot akcyzy należy zmienić brzmienie art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dodatkowo w nowelizacji ustawy termin składania wniosków zostanie wydłużony o 1 miesiąc, czyli do 31 marca br.

Najbliższe posiedzenie Sejmu rozpocznie się za tydzień i to podczas niego odbędzie się I czytanie projektu nowelizacji tej ustawy. O przebiegu tych prac legislacyjnych będziemy informować na bieżąco.
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 09:12