StoryEditor

Ogólny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych. Tylko jedna gałąź rolnictwa mocno straciła

  Resort rolnictwa opublikował wstępne dane za pierwsze półrocze 2023 o eksporcie towarów rolno-spożywczych. Sprzedaż co prawda wyniosła 25,6 mld euro, co oznacza blisko 16% wzrost, jednak nie wszyscy w branży mięsnej mają powody do zadowolenia.
04.09.2023., 12:09h

Związek „Polskie Mięso” poinformował, że ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów wynika, że wartość eksportu z Polski artykułów rolno-spożywczych w okresie I-VI 2023 roku wyniosła 25,6 mld EUR, co oznaczało wzrost o blisko 16% w stosunku do analogicznego okresu 2022 r.

Gdzie najczęściej eksportowano polskie produkty?

Najwięcej towarów z Polski trafiało na rynek europejski (UE). Wartość wzrosła w analizowanym okresie o 13,4% do wartości 18,8 mld EUR. W strukturze eksportu rolno-spożywczego, udział państw UE wyniósł 73%. Natomiast eksport do państw spoza UE osiągnął wartość 6,8 mld EUR i w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku (5,6 mld EUR) był to wzrost o ponad 23%.

Od stycznia do czerwca 2023 r. najwięcej artykułów rolno-spożywczych trafiło do Niemiec. Wartość polskiego eksportu na ten rynek wyniosła ponad 6,4 mld EUR i w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku, był to wzrost o 16,6% (w I–V 2022 roku – 5,5 mld EUR). Eksport do tego kraju stanowił 25,1% wartości polskiego eksportu rolno- spożywczego.

Drugim największym odbiorcą produktów rolno-spożywczych z Polski nadal pozostaje Wielka Brytania z udziałem na poziomie 8,1%. Wartość eksportu na rynek brytyjski wyniosła 2,1 mld EUR, co oznaczało wzrost o 18% w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Ważnymi odbiorcami polskiej żywności były także: Holandia i Francja (udział w eksporcie ogółem: 6,3%), Włochy (4,8%) oraz Republika Czeska (4,6%).

Jakie produkty najczęściej eksportowano?

W okresie styczeń-czerwiec 2023 roku pod względem wartości eksportowano głównie: papierosy, mięso drobiowe, chleb i pieczywo cukiernicze oraz ciasta i ciastka (gł. wafle i herbatniki), karmę dla zwierząt (gł. dla psów i kotów), czekoladę i inne przetwory spożywcze zawierające kakao, syropy cukrowe, pszenicę, przetworzone lub konserwowane mięso, mięso wołowe, kukurydzę, sery i twarogi, ryby wędzone filety rybne oraz przetwory spożywcze z mąki.

Wartość eksportu tych towarów stanowiła około 55,6% ogólnego wywozu towarów rolno-spożywczych z Polski.

Saldo na dużym plusie

Dodatnie saldo obrotów handlowych towarami rolno-spożywczymi w I-VI 2023 roku wzrosło o ponad 30% i wyniosło 9,3 mld EUR, dla porównania w okresie styczeń -  czerwiec 2022 r. dodatnie saldo miało wartość 7,1 mld EUR.

Co z eksportem mięsa?

W okresie I-VI 2023 roku odnotowano wzrost eksportu mięsa drobiowego, będącego na czele listy najczęściej eksportowanych z Polski produktów rolno-spożywczych. W tym przypadku nastąpił wzrost wartości eksportu  z 1993 mln EUR (w okresie I-VI 2022 roku) do 2061 mln EUR w okresie w I-VI 2023 roku, tj. o 3,4%. Natomiast ilościowo w tym samym okresie sprzedaż za granicę zwiększyła się o 5% i wyniosła 805 tys. ton (w okresie I-VI 2022 roku - 767 tys. ton).

W przypadku mięsa wieprzowego nastąpił wzrost wartości eksportu z 387 mln EUR (w okresie I-VI 2022 roku) do 404 mln EUR w okresie I-VI 2023 roku, tj. o 4,3%. Ilościowo sprzedaż za granicę była mniejsza o 19% i wyniosła 145 tys. ton (180 tys. ton w okresie I-V 2022 roku).

W okresie styczeń- czerwiec 2023 roku w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym nastąpił wzrost wartości eksportu mięsa wołowego o około 8% do poziomu 1115,3 mln EUR (1 034,1 mln EUR w 2022 roku). Ilościowo sprzedaż za granicę była większa o ponad 10% i wyniosła 200,8 tys. ton (180,1 tys. ton w 2022 roku).

W przypadku mięsa przetworzonego (wieprzowe, wołowe, drobiowe) nastąpił wzrost wartości eksportu z 740,9 mln EUR (w okresie I-VI 2022 roku) do 850,8 mln EUR w okresie I-VI 2023 roku tj. o 14,8%. Ilościowo, sprzedaż zagranicę była większa o około 5,% i wyniosła 198,3 tys. ton (189,3 tys. ton w okresie I-VI 2022 roku).

Wk

Fot. Envato Elements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. maj 2024 21:42