StoryEditor

Plantatorzy tytoniu są dyskryminowani – dlaczego nie dostaną płatności?

Będzie nowy okres referencyjny dla plantatorów tytoniu, którzy ubiegają się o płatności niezwiązane z produkcją. W Planie Strategicznym zapisano, że będzie nim rok 2018. Zdaniem ministerstwa rolnictwa takie rozwiązanie znalazło się na wniosek samych plantatorów.
27.03.2023., 15:03h

Z pytaniami dotyczącymi przyszłości plantatorów tytoniu zwrócił się do ministerstwa rolnictwa poseł Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Napisali do niego bowiem rolnicy, którzy twierdzą, że zapisy w Planie Strategicznym pozbawiły ich możliwości ubiegania się o dopłaty niezwiązane z produkcją.

Dyskryminacja plantatorów tytoniu?

- Wielu rolników, którzy uprawiają tytoń nawet od kilkunastu lat, może takiej dotacji nie otrzymać ze względu na to, iż podstawowym warunkiem otrzymania płatności jest wpis w rejestrze producentów surowca tytoniowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dzień 31.12.2018 roku, ponieważ przyjęto, iż rok 2018 ma być okresem referencyjnym. Rolnicy podkreślają, iż według proponowanych przepisów dopłaty otrzymają wszystkie osoby, które 31 grudnia 2018 roku figurowały w ww. rejestrze, choć mogły plantacji nie posiadać. Powyższy warunek może natomiast wykluczać tych plantatorów, którzy zajmują się niezwykle kosztowną i pracochłonną uprawą tytoniu od dziesięcioleci - napisał w interpelacji do MRiRW poseł S. Krajewski.

Przejściowe wsparcie krajowe dla producentów tytoniu

W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa poinformowało, że Polska (wraz z innymi państwami członkowskimi) w pracach na forum UE nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zabiegała o możliwość aktualizacji okresu referencyjnego, który brany jest pod uwagę przy przyznawaniu przejściowego wsparcia krajowego, w związku z postulatami zgłaszanymi przez plantatorów uprawiających tytoń oraz związki/grupy plantatorów tytoniu.

W wyniku tych działań, w przepisach unijnych na lata 2023-20271 wprowadzono możliwość zmiany okresu referencyjnego. Nowy okres referencyjny nie może być jednak późniejszy niż 2018 r.

- Z uwagi na wystąpienie znacznych zmian w sektorze tytoniu, w uzgodnieniu ze  związkami/grupami plantatorów tytoniu, zdecydowano o przyjęciu najbardziej aktualnego okresu referencyjnego dopuszczonego przepisami UE. Oznacza to, że od 2023 r. rok 2018 będzie podstawowym okresem referencyjnym, a w przypadku gdy rolnicy byli wpisani do rejestru Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2018 r., ale nie zawarli umowy/nie mogą wykazać produkcji w 2018 r., płatności będą przyznawane do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej równowartość 70% masy tytoniu objętego umową zbycia zawartą w 2017 r. Pozwoli to uniknąć wykluczenia z płatności tych plantatorów, którzy z przyczyn losowych nie podjęli uprawy w 2018 r. – napisał w odpowiedzi wiceminister Rafał Romanowski.

Pomoc dla plantatorów tytoniu

Zdaniem MRiRW nowy okres referencyjny umożliwi lepsze ukierunkowanie wsparcia i realną pomoc tym rolnikom, którzy jeszcze niedawno produkowali tytoń i - w znacznej części – nadal są związani z tym sektorem. Jednocześnie resort rolnictwa twierdzi, że przyjęcie wcześniejszego roku skutkowałoby zwiększeniem liczby beneficjentów o rolników, którzy zaprzestali produkcji, z uwagi na malejącą z roku na rok liczbę producentów surowca tytoniowego.

- Należy jednocześnie podkreślić, że rolnicy zajmujący się uprawą tytoniu poza przejściowym wsparciem krajowym mogą korzystać, na zasadach ogólnych, z pozostałych instrumentów wsparcia bezpośredniego - podsumował R. Romanowski.

wk

Fot. Envato Elements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. kwiecień 2024 02:22