StoryEditor

Rząd zapowiada interwencję na rynku wieprzowiny

Rząd zapowiada interwencję na rynku wieprzowiny. W grę wchodzą dodatkowe zakupy mięsa ma rezerwy strategiczne oraz uruchomienie mechanizmu dopłat to prywatnego przechowywania wieprzowiny. Niestety na to drugie rozwiązanie nie chce wyrazić zgody Komisja Europejska. 
01.10.2021., 13:10h

O sprawę sytuacji na rynku trzody chlewnej zapytali posłowie klubu Koalicji Polskiej, którzy zauważyli, że przyszłość tego wartego miliardy złotych i ważnego dla gospodarki rolnej sektora jest zagrożona.

- Bardzo wiele gospodarstw podejmuje decyzję o zamknięciu produkcji, jeżeli produkują w cyklu otwartym, a te, które produkują w cyklu zamkniętym, też redukują swoje stada mateczne. Jaka będzie przyszłość? To generalnie jest pytanie, które zadają rolnicy również i mnie. Co z rosnącymi kosztami produkcji, w tym produkcji nawozów i pasz? Co ze wzrostem cen i kosztów związanych z bioasekuracją? To wszystko powoduje, że właściciele średnich i małych gospodarstw mówią: zaczniemy znikać - mówił w Sejmie poseł Andrzej Grzyb z PSL.

Jak zwalczamy ASF?

Ministerstwo rolnictwa twierdzi, że rząd podejmuje szereg działań, których celem jest poprawa sytuacji. A wśród nich:

  • redukcja populacji dzików prowadzona zarówno przez polowania, jak i – dodatkowo – odstrzał sanitarny uruchomiony w powiatach, w których utrzymywane jest więcej niż 150 tys. świń,
  • usuwanie potencjalnych źródeł wirusa ASF ze środowiska w ramach akcji aktywnego poszukiwania zwłok padłych dzików lub ich szczątków,
  • prowadzenie monitoringu dzików i świń w celu wczesnego wykrywania zakażenia i szybkiego wdrożenia działań zmierzających do przerwania łańcucha szerzenia się choroby i zwalczenia jej,
  • szybka likwidacja nowo pojawiających się ognisk ASF u świń oraz ognisk kontaktowych,
  • bioasekuracja gospodarstw utrzymujących świnie, 
  • działania lub inwestycje służące zapobieganiu, kontroli i zwalczaniu ASF u świń i dzikich zwierząt, (ogradzanie świeżych przypadków ASF, bariery zapachowe, zamykanie przejść dla zwierząt na drogach ekspresowych i autostradach), wykonywanie odłowni żywołownych,
  • działania informacyjne prowadzone przez ośrodki doradztwa rolniczego

Rządowe programy wsparcia

MRiRW poinformowało także, że przygotowało pierwszy zintegrowany program odbudowy gospodarstw po ASF. Pomoc w ramach programu obejmuje instrumenty zapewniające realizację działań związanych z bioasekuracją gospodarstw, eliminacją zjawiska najniższej ceny skupu żywca w strefach ASF, osłoną zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, odbudową pogłowia świń, wsparciem w zakresie przetwórstwa i skracania łańcucha dostaw.

Jaka interwencja?

Posłowie opozycji nie dawali jednak za wygraną i dopytywali jakie działania zamierza podjąć rząd, aby zatrzymać spadki cen skupu świń w strefach występowania ASF.

- Zamierzamy uruchomić interwencję na rynku, aby zatrzymać rujnujący gospodarstwa spadek cen i opłacalności produkcji w obrębie stref niebieskich związanych z wystąpieniem ASF-u. Mechanizmy interwencyjne, które mają na celu poprawę opłacalności poprzez wzrost cen skupu, mogą być uruchamiane zgodnie z przepisami wspólnej organizacji rynków rolnych, które stosowane są jednolicie we wszystkich państwach Unii Europejskiej – powiedział w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Zgodnie z tymi przepisami w grę wchodzi tylko jeden mechanizm czyli dopłat to prywatnego przechowywania wieprzowin. I właśnie o jego uruchomienie zabiega w Komisji Europejskiej Polska i kilka innych krajów UE. Ale jest jeden problem. - Komisja Europejka stoi na stanowisku, że uruchomienie interwencji na rynku wieprzowiny jest niezasadne. Niestety taka jest sytuacja – dodał wiceminister R. Bartosik.

Niezależnie od tego minister rolnictwa wystąpił z pismem w trybie niejawnym do prezesa Rady Ministrów o uruchomienie zakupu mięsa wieprzowego lub wybranych wyrobów wieprzowiny na rezerwy strategiczne w ramach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Sprawa jest w trakcie procedowania.

 wk

 
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
16. czerwiec 2024 14:55