Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>

Rząd zapowiada interwencję na rynku wieprzowiny

Rząd zapowiada interwencję na rynku wieprzowiny. W grę wchodzą dodatkowe zakupy mięsa ma rezerwy strategiczne oraz uruchomienie mechanizmu dopłat to prywatnego przechowywania wieprzowiny. Niestety na to drugie rozwiązanie nie chce wyrazić zgody Komisja Europejska. 

wk1 października 2021, 13:01

O sprawę sytuacji na rynku trzody chlewnej zapytali posłowie klubu Koalicji Polskiej, którzy zauważyli, że przyszłość tego wartego miliardy złotych i ważnego dla gospodarki rolnej sektora jest zagrożona.

- Bardzo wiele gospodarstw podejmuje decyzję o zamknięciu produkcji, jeżeli produkują w cyklu otwartym, a te, które produkują w cyklu zamkniętym, też redukują swoje stada mateczne. Jaka będzie przyszłość? To generalnie jest pytanie, które zadają rolnicy również i mnie. Co z rosnącymi kosztami produkcji, w tym produkcji nawozów i pasz? Co ze wzrostem cen i kosztów związanych z bioasekuracją? To wszystko powoduje, że właściciele średnich i małych gospodarstw mówią: zaczniemy znikać - mówił w Sejmie poseł Andrzej Grzyb z PSL.

Jak zwalczamy ASF?

Ministerstwo rolnictwa twierdzi, że rząd podejmuje szereg działań, których celem jest poprawa sytuacji. A wśród nich:

  • redukcja populacji dzików prowadzona zarówno przez polowania, jak i – dodatkowo – odstrzał sanitarny uruchomiony w powiatach, w których utrzymywane jest więcej niż 150 tys. świń,
  • usuwanie potencjalnych źródeł wirusa ASF ze środowiska w ramach akcji aktywnego poszukiwania zwłok padłych dzików lub ich szczątków,
  • prowadzenie monitoringu dzików i świń w celu wczesnego wykrywania zakażenia i szybkiego wdrożenia działań zmierzających do przerwania łańcucha szerzenia się choroby i zwalczenia jej,
  • szybka likwidacja nowo pojawiających się ognisk ASF u świń oraz ognisk kontaktowych,
  • bioasekuracja gospodarstw utrzymujących świnie, 
  • działania lub inwestycje służące zapobieganiu, kontroli i zwalczaniu ASF u świń i dzikich zwierząt, (ogradzanie świeżych przypadków ASF, bariery zapachowe, zamykanie przejść dla zwierząt na drogach ekspresowych i autostradach), wykonywanie odłowni żywołownych,
  • działania informacyjne prowadzone przez ośrodki doradztwa rolniczego

Rządowe programy wsparcia

MRiRW poinformowało także, że przygotowało pierwszy zintegrowany program odbudowy gospodarstw po ASF. Pomoc w ramach programu obejmuje instrumenty zapewniające realizację działań związanych z bioasekuracją gospodarstw, eliminacją zjawiska najniższej ceny skupu żywca w strefach ASF, osłoną zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, odbudową pogłowia świń, wsparciem w zakresie przetwórstwa i skracania łańcucha dostaw.

Jaka interwencja?

Posłowie opozycji nie dawali jednak za wygraną i dopytywali jakie działania zamierza podjąć rząd, aby zatrzymać spadki cen skupu świń w strefach występowania ASF.

- Zamierzamy uruchomić interwencję na rynku, aby zatrzymać rujnujący gospodarstwa spadek cen i opłacalności produkcji w obrębie stref niebieskich związanych z wystąpieniem ASF-u. Mechanizmy interwencyjne, które mają na celu poprawę opłacalności poprzez wzrost cen skupu, mogą być uruchamiane zgodnie z przepisami wspólnej organizacji rynków rolnych, które stosowane są jednolicie we wszystkich państwach Unii Europejskiej – powiedział w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Zgodnie z tymi przepisami w grę wchodzi tylko jeden mechanizm czyli dopłat to prywatnego przechowywania wieprzowin. I właśnie o jego uruchomienie zabiega w Komisji Europejskiej Polska i kilka innych krajów UE. Ale jest jeden problem. - Komisja Europejka stoi na stanowisku, że uruchomienie interwencji na rynku wieprzowiny jest niezasadne. Niestety taka jest sytuacja – dodał wiceminister R. Bartosik.

Niezależnie od tego minister rolnictwa wystąpił z pismem w trybie niejawnym do prezesa Rady Ministrów o uruchomienie zakupu mięsa wieprzowego lub wybranych wyrobów wieprzowiny na rezerwy strategiczne w ramach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Sprawa jest w trakcie procedowania.

 wk

 


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)