StoryEditor

Tego nie wiedziałeś o dożynkach – 7 ciekawostek o święcie plonów!

Przełom sierpnia i września to czas żniw i dziękczynienia za udane plony. Dowiedz się, z jakimi tradycjami wiążą się dożynki oraz jak wyglądały one przed laty.
29.08.2023., 15:08h

Dożynki to wyjątkowa uroczystość dla wszystkich, którzy związani są z ziemią. Zwyczajowo odbywają się po zakończeniu zbiorów i towarzyszą im takie elementy jak wieniec dożynkowy, chleb wypiekany z mąki z zebranego zboża oraz słomiane kukły, które ozdabiają wioski. 

Jednym z kluczowych elementów obchodów dożynkowych jest wieniec, który powinien być wykonany w kształcie proporcjonalnej korony, złożonej z czterech, sześciu bądź ośmiu ramion. Do jego uwicia używa się podstawowych zbóż m.in.: żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa. Udekorowany powinien być kwiatami polnymi i ogrodowymi, owocami, warzywami i ziołami. Zwieńczeniem całej formy jest najczęściej umieszczenie na szczycie symboli religijnych takich jak: krzyż, hostia, monstrancja. 

Innym starym zwyczajem jest ostatnia kępa. Na polu zostawiona wąski pas zboża po to, by ziemia nie zapomniała o swoich obowiązkach i zachowała ciągłość urodzaju. Zwyczaj ten nazywany był przepiórką, perepełką, brodą albo kozą. Często z tych właśnie łanów pleciono winiec.

Całej uroczystości dożynkowej przewodniczą Starosta i Starościna. Ponadto uczestniczy w niej również Gospodarz – kapłan, jeśli dożynki mają wymiar sakralny lub przedstawiciel samorządu, jeśli mają charakter świecki. Wydarzenie uświetnią występy muzyczne i taneczne lokalnych artystów.

7 ciekawostek dożynkowych

  1. W czasach przedchrześcijańskich dożynki przypadały w okresie równonocy czyli w drugiej połowie września.
  2. Dożynki obchodziły nie tylko plemiona słowiańskie ale także narody nadbałtyckie i germańskie.
  3. Wcześniej na ziemiach polskich istniały dwa bardzo podobne do siebie święta, były to okrężne i dożynki. Okrężne celebrowano w chwili gdy z pola zwieziono ostatnie zboże i rolnicy z rodzinami sprzątali pola. Dożynki to moment gdy z ostatnich łanów zboża uplatano wieniec i niesiono do właściciela ziemskiego. Z czasem oba te święta połączyły się w jedno.
  4. Wieniec to wykonany splot w kształcie koła, korony kub klatki. Wykonuje się go z ostatnich łanów zboża skoszonego na polach.
  5. Ostatnia kępa – Był to pozostawiony rozmyślnie ostatni łan zboża na polu. Miał symbolizować ciągłość urodzaju i rolniczej pracy.
  6. Dożynki zmieniały się z upływem wieków. Od święta plemiennego po ziemiańskie i chłopskie. Obecnie dożynki świętuje się w ceremoniach religijnych i partyjnych.
  7. Popularnym obecnie zwyczajem jest obdarowywanie się chlebem z mąki pozyskanej z ostatniego zebranego zboża.

Uwaga konkurs dożynkowy!

Dołącz do naszej dożynkowej zabawy i odpowiedz na 3 szybkie pytania. Do zgarnięcia zestaw gadżetów dla Rolnika i Rolniczki!

konkurs dozynkowy
Marta Łyskawińska

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 21:32