StoryEditor

Ustrój rolny do zmiany?

W Sejmie pojawił się projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej, który zakłada „poluzowanie” dotychczasowych przepisów wprowadzonych w 2016 roku, które wprowadziły ograniczenia w sprzedaży ziemi rolnej. Wczoraj Marszałek Sejmu skierował ustawę do pierwszego czytania.
17.01.2019., 12:01h
Głównym celem projektu jest zmiana przyjętych w 2016 roku przez Sejm RP przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa. Zdaniem opozycji przepisy ustawy nie przyniosły spodziewanych efektów, gdyż nie ograniczyły nabywania przez cudzoziemców gruntów w Polsce oraz nie zahamowały wzrostu cen gruntów rolnych.
Cudzoziemcy na zakupach
W uzasadnieniu ustawy czytamy, że z oficjalnych danych MSWiA wynika, że rośnie sprzedaż ziemi cudzoziemcom. Podczas, gdy w 2015 r. pod rządami poprzednich przepisów sprzedano jej 412 ha. to w 2016 r. było to już 576 ha. Tendencję wzrostową w tym zakresie można zauważyć także w 2017 roku. Zgodnie ze sprawozdaniem MSWiA dotyczącym nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w 2017 r., w naszym kraju, zanotowano 5 464 transakcji nabycia nieruchomości gruntowych przez cudzoziemców o ogólnej powierzchni 4 483 ha. Było to o ok. 40 % więcej, niż w roku 2016 (3 185 ha).
Ziemia coraz droższa
Także w przypadku ceny gruntów rolnych można, zdaniem Platformy Obywatelskiej, zauważyć, że wprowadzenie ograniczeń obrotu gruntami rolnymi, nie spowodowało zatrzymania wzrostu cen tych gruntów. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, bowiem, że grunty orne cały czas drożeją. W drugim kwartale 2018 r. 1 ha gruntu ornego uzyskał przeciętną cenę na poziomie 44 252 zł, gdy tymczasem 2 lata wcześniej, czyli w drugim kwartale 2016 cena ta wyniosła 39 429 zł, co oznacza, że była niższa o ok. 12%. „Można zauważyć, że w wyniku wprowadzenia ograniczenia sprzedaży gruntów rolnych, z każdym miesiącem oddala się możliwość zakupu gruntów przez polskich rolników” - napisano w uzasadnieniu ustawy.
Co w zamian?
Przede wszystkim proponuje się zmianę definicji „nieruchomości rolnej”. Obecnie działaniem przepisów niepotrzebnie objęto wszelkie grunty położone na terenach nieposiadających miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli na większości obszaru kraju. W efekcie wprowadzona przez PiS w 2016 roku ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego  reguluje dziś obrót gruntami de facto budowlanymi (w tym położonymi w granicach administracyjnych i centrach miast) i rekreacyjnym.

Dlatego wnioskodawcy proponują, aby wszelkie grunty - położone na terenach, przeznaczonych na cele pozarolnicze decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną po dniu wejścia w życie ustawy - nie podlegały przepisom ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Ochrona ziemi przed wykupieniem
Wnioskodawcy zgadzają się z twierdzeniem, że należy chronić polską ziemię przed nieuzasadnionym wykupem przez obcokrajowców, ale wychodzą z założenia, że przedmiotem tej ochrony powinny być nieruchomości o powierzchni o istotnym znaczeniu dla struktury agrarnej w naszym kraju. Stąd propozycja objęcia przepisami ustawy gruntów rolnych o powierzchni większej niż 5 ha.

Ponadto wnioskodawcy proponują zmianę ograniczenia polegającego na konieczności zamieszkiwania przez okres 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego na konieczność osobistego prowadzenia gospodarstwa przez okres 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wchodzi w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. Ma to ułatwić proces tworzenia gospodarstw rolnych przez osoby, które nie zamieszkują na terenie gminy w której znajdują się nieruchomości wchodzące w skład tworzonego gospodarstwa rolnego.  wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. maj 2024 11:46