StoryEditor

150 tys. zł dofinasowania na maszyny do aplikacji nawozów, zbiorniki na gnojowicę i silosy

Od 25 października do 24 listopada 2023 r. będzie się można ubiegać o dofinansowanie „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Kto może wnioskować i na co można wydać środki?
18.10.2023., 13:10h

Kto może się ubiegać o wsparcie?

O pomoc finansową będą się mogli ubiegać hodowcy prowadzący chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Warto zaznaczyć, że wsparcie nie przysługuje wszystkim rolnikom, bowiem nie mogą o nie wnioskować właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz chlewni, w których jest powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

- Należy mieć na uwadze, że zgodnie z Programem działań podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP, zobowiązane są dostosować powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. Natomiast w przypadku podmiotów, które prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP wymóg na dostosowanie powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych określony był na 31.12.2021 r., a więc obecnie na inwestycje w takim zakresie będzie mógł wnioskować wyłącznie młody rolnik, w terminie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia przez młodego rolnika prowadzenia gospodarstwa jako kierujący. W takim terminie, również młody rolnik, może zrealizować inwestycję w zakresie przechowywania kiszonek – wyjaśnia ARiMR.

Jaki jest limit pomocy i jak jest wypłacana?

ARiMR informuje, że limit pomocy na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 150 tys. zł. Poziom dofinasowania to standardowo 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez „młodego rolnika” – 60 proc.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Otrzymane środki będzie można przeznaczyć m.in.

  • na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek.
  • Dofinansowaniu będzie podlegał również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Gdzie rolnicy składają wnioski?

Od 25 października do 24 listopada 2023 r. dokumenty będą przyjmować oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Wnioski można będzie dostarczyć:

  • osobiście,
  • przez osobę upoważnioną,
  • wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej,
  • za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją jego wypełniania. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. Punkty będą przyznawane za liczbę zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, udział kosztów inwestycji objętych operacją, polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, oraz to czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, nie wystąpił już o taką pomoc w poprzednich naborach. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma punktów. Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy. Czyli decyzje powinny być opublikowane do połowy stycznia 2024 r.

Gdzie pobrać wniosek i instrukcję wypełnienia?

Dokumenty aplikacyjne: nabór 25 października 2023 r. do 24 listopada 2023 r. – WNIOSEK i INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 

Oprac. dkol na podst. ARiMR

Fot. Kolasińska/Gębski/archiwum PWR

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. kwiecień 2024 00:35