StoryEditor

526 mln zł na duże przetwórstwo?

ARiMR podała wstępną liczbę złożonych wniosków na tzw. duże przetwórstwo. Nabór skończył się 29 grudnia br., a Agencja po rozpatrzeniu wniosków przekaże ponad 500 mln zł grupie podmiotów, których wnioski zostaną zaakceptowane.
31.12.2021., 13:12h

Nabór wniosków w ramach wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rozpoczął się 31 października br. i zakończył przedwczoraj. Mimo, że na oficjalny wynik trzeba jeszcze poczekać, to ARiMR podała wstępne dane. Wnioski złożyło 85 podmiotów na kwotę 526 mln zł.

O tą pomoc mogli ubiegać się przedsiębiorcy wytwarzający pasze na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie lub podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół.

W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych maksymalne wsparcie wynosi 10 mln zł. Natomiast gdy o wsparcie ubiega się podmiot, który na podstawie odpowiednich przepisów jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, limit wynosi 15 mln zł.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji.

Zaliczają się do nich m.in. wydatki na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności. Wsparcie można otrzymać także na zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych, magazynowania ich czy przygotowania do przetwarzania. W takim przypadku dofinansowane mogą być także koszty leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności.

Oprac. dkol na podst. ARiMR

Fot. poglądowe

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. kwiecień 2024 23:45