Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Czy będą zmiany w restrukturyzacji gospodarstw?

Rolnicy zwrócili się z wnioskiem o zmiany zasad przyznawania pomocy w ramach działania "Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej należy zwiększyć górną granicę progu kwalifikującego do otrzymania dofinansowania, które z kolei powinno wzrosnąć do 100 tys. złotych. Resort rolnictwa odmówił. Taka decyzja ograniczyłaby pomoc w innych działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.   

wk26 stycznia 2021, 09:56
Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński oraz poseł Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego zwrócili się do MRiRW z wnioskiem o wprowadzenie zmian w kryteriach działania "Restrukturyzacja małych gospodarstw" realizowanej w ramach PROW. Ich zdaniem należy zwiększyć wielkość ekonomiczną gospodarstw, które kwalifikują się do pomocy do poziomu 16 tys. euro, a także wysokości pomocy do 100 tys. zł. 

- Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że ogólna sytuacja gospodarcza, oraz ograniczenia związane z pandemią COVID-19, bardzo wpływają na kondycję ekonomiczną polskich gospodarstw. Wielu rolników zaprzestało obecnie inwestowania w nie ze względu na brak wystarczających środków. Tym bardziej ważne są wszystkie działania, na które rolnicy nie są zmuszeni zaciągać dodatkowych zobowiązań finansowych w postaci kredytów i pożyczek. Zmiana kryteriów owego programu, może więc pomóc wielu rolnikom i być dodatkowym impulsem do rozwoju polskiego rolnictwa – uzasadnili swój wniosek prezes Leszczyński oraz poseł Krajewski. 

Pomoc wiązana 

W odpowiedzi na wniosek dotyczący podniesienia górnego progu wyjściowej wielkości ekonomicznej do poziomu 16 tys. euro resort rolnictwa napisał, że sposób ukierunkowania pomocy w poszczególnych działaniach PROW 2014-2020 został określony w przepisach na podstawie negocjacji z negocjacji z Komisją Europejską. I tak pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli jest posiadaczem gospodarstwa rolnego, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro. Jest to powiązane z działaniem „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Tu z kolei dolny próg wielkości ekonomicznej dla gospodarstw ubiegających się o dofinansowanie w ramach tego działania wynosi 13 tys. euro.   

MRiRW przypomniało także, że w 2019 r. zmieniło próg wyjściowej wielkości ekonomicznej wynoszący wtedy poniżej 10 tys. euro. I ta zmiana była motywowana umożliwieniem szerszego dostępu do wsparcia zainteresowanym posiadaczom mniejszych gospodarstw planujących ich restrukturyzację. 

- Reasumując, należy stwierdzić, iż w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe uwzględnienie zaproponowanego przez Podlaską Izbę Rolniczą postulatu dotyczącego podwyższenia górnego progu wsparcia do poziomu 16 tys. euro w instrumencie „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Przyjęcie takiego rozwiązania wiązałoby się bowiem z koniecznością podwyższenia dolnych progów dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Premie dla młodych rolników”, co z kolei powodowałoby ograniczenie dostępu do tych instrumentów wsparcia - napisał minister Grzegorz Puda w odpowiedzi udzielonej posłowie S. Krajewskiemu oraz prezesowi G. Leszczyńskiemu. 

Z kolei w sprawie postulatu podniesienia kwoty premii do wysokości 100 tys. zł „Restrukturyzacji małych gospodarstw” resort rolnictwa wyjaśnił, że także nie jest to możliwe z powodu unijnych przepisów. Stanowią one, że maksymalna kwota pomocy dla małych gospodarstw wynosi 15 tys. euro

wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)