StoryEditor

Do 150 tys. zł dotacji na inwestycje w dobrostan zwierząt. Na co rolnicy mogą wydać pieniądze?

Do 150 tys. złotych dofinansowania będą mogli otrzymać hodowcy bydła i świń na inwestycje związane z poprawą dobrostanu zwierząt. Dzięki inwestycjom zwierzęta mają mieć lepszy dostęp do pastwisk, większą swobodę w chlewniach oraz odpowiedni mikroklimat w budynkach inwentarskich. Na które działania rolnicy mogą wydać dotacje?
04.08.2022., 13:08h

Wsparcie dla hodowców 

Komisarz Wojciechowski w ostatnich miesiącach przytaczał dane, jak bardzo w ostatnich latach ubyło w Europie i w Polsce gospodarstw zajmujących się produkcją zwierzęcą. Jako szansę na powstrzymanie tego trendu komisarz widzi wsparcie tych gospodarstw poprzez dopłaty do wyższego dobrostanu. Pisaliśmy już szerzej o tym, na jakie pieniądze mogą liczyć hodowcy krów i trzody chlewnej, którzy zdecydują się na przystąpienie do „Ekoschematu – Dobrostan zwierząt”.

Ale w Planie Strategicznym WPR zapisano także wsparcie inwestycji w dobrostan bydła i świń. Zdaniem rządu jest to istotne, ponieważ w przypadku chowu bydła i świń następuje proces koncentracji produkcji.

Jakie inwestycje i praktyki będą dofinansowane? 

Wsparcie będzie udzielane rolnikom na realizację inwestycji w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie minimalne normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa oraz powszechnie stosowanych praktyk.

Dzięki tym inwestycjom zwierzęta będą miały zapewniony:

  • dostęp do środowiska zewnętrznego poprzez możliwość korzystania z wybiegów czy pastwiska (bydło),
  • większą swobodę ruchu (świnie),
  • odpowiedni mikroklimat w budynkach inwentarskich (bydło lub świnie), poprawiający ich zdrowotność i eliminujący stres termiczny

Zdaniem MRiRW, poprawa dobrostanu zwierząt wpłynie korzystnie na wyniki produkcji i jakość produktów pozyskiwanych od tych zwierząt, a tym samym na zdrowie ludzi. Takie inwestycje przyczynią się również do ochrony środowiska i klimatu.

Na co rolnik może przeznaczyć dotację?

Pomoc będzie przyznawana rolnikowi, prowadzącemu chów lub hodowlę świń lub chów lub hodowlę bydła. W ramach interwencji wspierane będą inwestycje mające na celu w szczególności:

1. Zapewnienie bydłu dostępu do środowiska zewnętrznego, w tym poprzez:
  • budowę lub przebudowę wybiegów (utwardzenie i ogrodzenie wybiegu oraz budowa lub przebudowa zbiorników na wodę gnojową z tych wybiegów),
  • przygotowanie wyposażenia pastwisk umożliwiających bezuwięziowy wypas - zakup pastuchów (elektryzatorów) oraz budowę, przebudowę lub zakup i montaż wodopojów, w tym wodopojów mobilnych – gwarantujących zbiorowy dostęp zwierząt do wody na pastwisku – poidła grupowe,
  • zakup grupowych budek do odchowu cieląt w wieku do 8 tyg. życia wraz z wygrodzeniami.
2. Zwiększenie swobody ruchu dla lochy i prosiąt poprzez budowę lub przebudowę lub zakup i montaż pojedynczych lub grupowych kojców dla loch w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących, w tym źródeł miejscowego dogrzewania (maty, promienniki) dla prosiąt.

3. Stworzenie odpowiedniego mikroklimatu w budynkach inwentarskich, w których utrzymywane jest bydło albo świnie oraz poprawa higieny bydła, w tym poprzez:

  • zakup i montaż zautomatyzowanych instalacji poprawiających mikroklimat w budynkach inwentarskich (schładzanie lub ogrzewanie), wraz z zasilaniem awaryjnym,
  • zakup systemów zarządzania stadem, akcelerometrów z oprogramowaniem do zarządzania zdrowiem i dobrostanem krów w stadzie, zakup czujników mierzących co najmniej LKS, białko, tłuszcz w trakcie doju (wczesne wykrywanie subklinicznego mastitis oraz ketozy i alkalozy) z oprogramowaniem i znacznikami RFID do identyfikacji krów,
  • zakup autonomicznych, samobieżnych urządzeń do czyszczenia podłóg (usuwania odchodów),
  • zakup i montaż automatycznych czochradeł.

Jakie stawki dotacji do inwestycji?

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo nie może przekroczyć 150 tys. zł. Hodowcy będą mogli liczyć na zwrot do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo została oszacowana na podstawie doświadczeń z PROW 2014-2020, czyli analizy danych historycznych w zakresie podobnych inwestycji. 

wk
fot. Kurek

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 17:11