Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

Ekoschemat „Dobrostan zwierząt”: jakie wymogi i dopłaty do świń?

Obrazek

Od przyszłego roku hodowcy świń będą mogli otrzymać dodatkowe unijne dofinansowanie za udział w „Ekoschemacie – Dobrostan zwierząt”. W Planie Strategicznym WPR zapisano szczegółowe wymogi otrzymania dotacji i wysokość dopłaty.  Co musi zrobić rolnik w swoim gospodarstwie, aby je otrzymać? 

wk2 sierpnia 2022, 09:46

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Podstawowe wymogi dla świń w ekoschemacie "Dobrostan zwierząt"
 • Co zrobić, żeby świnie nie obgryzały ogonów?
 • Dobrostan loch: ograniczony system jarzmowy
 • Dobrostan tuczników: powierzchnia utrzymania 
 • Forma dopłaty na dobrostan świń
 • Płatności dobrostanowe w systemie degresywnym

Podstawowe wymogi dla świń w ekoschemacie

Podstawowym warunkiem realizacji „Ekoschematu – Dobrostan zwierząt” jest wybór praktyki polegającej na zapewnieniu zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach oraz innych zestaw obowiązkowych praktyk. Rolnik realizujący interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt zobowiązany będzie do jednorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków. Wymóg ten zacznie obowiązywać od 2024 r. Rolnik będzie musiał także posiadać plan poprawy dobrostanu zwierząt.

Co zrobić, żeby świnie nie obgryzały ogonów?

W przypadku dobrostanu świń, aby przeciwdziałać wzajemnemu obgryzaniu ogonów i ograniczyć potrzebę ich przycinania, świniom zapewnia się stały dostęp do wystarczającej ilości materiałów wzbogacających lub przedmiotów absorbujących ich uwagę. Powinny być one bezpieczne oraz powinny być jadalne lub nadawać się do żucia, lub nadawać się do badania lub do manipulacji. Świniom zapewnia się taką ilość różnych materiałów lub przedmiotów, które samoistnie lub w połączeniu z innymi materiałami zaspokajały będą potrzebę poznawania otoczenia i poszukiwania paszy zapobiegając znudzeniu i sfrustrowaniu.

Dobrostan loch: system jarzmowy

Przystępując do „Ekoschematu – Dobrostan zwierząt” hodowca będzie musiał także zagwarantować, że lochy nie będą utrzymywane w systemie jarzmowym. Ale jednocześnie dopuszcza się jednak utrzymywanie loch w jarzmie w okresie okołoporodowym nie dłużej jednak niż przez 14 dni.

Lochom trzeba będzie zapewnić zwiększoną o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach/budynkach zgodnie z tabelą określającą minimalne wielkości tych powierzchni. 

Lochom trzeba zapewnić zwiększoną o co najmniej 20% lub 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach/budynkach

Zgodnie z PS WPR będą także następujące dodatkowe praktyki, w przypadku zapewnienia lochom zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej:

 • ściółka - zapewnienie utrzymania na ściółce ze słomy lub podobnego materiału na powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek loch;
 • odsadzanie prosiąt - prosięta odsadza się nie wcześniej niż w 35. dniu od dnia ich urodzenia.

Dobrostan tuczników: ile miejsca potrzebują?

Przystępując do ekoschematu trzeba będzie także zapewnić tucznikom zwiększoną o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach/budynkach, zgodnie z tabelą określającą minimalne wielkości tych powierzchni.

  Zapewnić tucznikom zwiększoną o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach/budynkach

Kolejny możliwa dodatkowa praktyka, w przypadku zapewnienia zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej, to zapewnienie utrzymania na ściółce ze słomy lub podobnego materiału na powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek zwierząt.

Jakie dopłaty na dobrostan?

Po przystąpieniu do „Ekoschematu – Dobrostan zwierząt” rolnik będzie otrzymywał płatność roczną przyznawaną do sztuki zwierzęcia. Do każdej praktyki przypisana będzie odpowiednia liczba punktów, która odpowiada wysokości szacowanej stawki za daną praktykę do sztuki zwierzęcia. Przyjęto, że 1 pkt jest równy 100 zł, czyli 22,47 euro

Dobrostan świń ekoschemat punkty dla loch

W przypadku loch w kalkulacji płatności uwzględniono spadek dochodu z tytułu produkcji prosiąt, wynikający ze zmniejszenia obsady loch w budynkach oraz spadek kosztów wynikający ze zmniejszenia liczby zwierząt. W przypadku płatności za zapewnienie zwierzętom utrzymania na ściółce w kalkulacji uwzględniono dodatkowo nakłady robocizny (ściołowanie) oraz koszt słomy, a w przypadku płatności za opóźnione odsadzenie prosiąt – uwzględniono również zmniejszoną liczbę miotów w roku.

dobrostan świń ekoschemat punkty tuczniki

W przypadku tuczników w kalkulacji płatności uwzględniono spadek dochodu z tytułu produkcji tuczników, wynikający ze zmniejszenia obsady tuczników w budynkach/pomieszczeniach oraz spadek kosztów wynikający ze zmniejszenia liczby zwierząt. W przypadku płatności za zapewnienie zwierzętom utrzymania na ściółce w kalkulacji uwzględniono dodatkowo nakłady robocizny (ściołowanie) oraz koszt słomy. W przypadku dodatkowej płatności do tucznika (cykl zamknięty) w kalkulacji płatności uwzględniono koszty okresu odchowu prosiąt od momentu odsadzenia do ukończenia 10 tygodnia życia.

Płatności dobrostanowe tylko do 150 DJP!

Płatności są przyznawane z zastosowaniem poniższych progów degresywności (nie dotyczy płatności do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego, jeżeli rolnik ubiega się o te płatności na uproszczonych zasadach:

 • do 100 DJP – 100%;
 • powyżej 100 DJP do 150 DJP – 75%;
 • powyżej 150 DJP – brak płatności.

Budżet przeznaczony na wsparcie podwyższonego dobrostanu zwierząt (wszystkich gatunków) w ramach ekoschematu będzie wynosił ok. 1,4 mld euro.

O rewolucji w ekoschematach i ich wariantach przeczytacie w sierpniowym wydaniu top agrar Polska!

okładka sierpień 2022 topagrar polska

wk
fot. DrożdżWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)