StoryEditor

Dopłaty bezpośrednie 2022: zaliczki do końca listopada. Dlaczego nie dostałeś pieniędzy?

Agencja od 17 października rozpoczęła wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich. Wypłata jest dość systematyczna. Do ilu rolników już trafiły zaliczki, a dlaczego do niektórych nie trafią w ogóle, a do innych później niż zwykle?   
13.11.2022., 14:11h

ARiMR podaje, że do 17 października do 10 listopada br. wykonane zostały przelewy na kwotę ponad 11 mld zł. Realizacja zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r.

- W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Do 10 listopada 2022 r. w ramach zaliczek blisko 1,12 mln beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na ok. 9,5 mld zł, natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 na konta 755 tys. gospodarzy przelano ponad 1,6 mld zł - podaje ARiMR. 

Dlaczego nie dostałeś zaliczki?

Jeśli nadal nie otrzymałeś zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich są trzy możliwe powody takiej sytuacji. W ubiegłym roku sporo rolników nie otrzymało pieniędzy do końca listopada, dlatego poprosiliśmy Agencję o podanie najczęstszych przyczyn takiej sytuacji. ARiMR podała trzy powody nie otrzymania zaliczek m.in.; przeprowadzanie w gospodarstwach rolników kontroli; zwroty bankowe – nieaktualne numery kont bankowych wnioskodawców; powzięcie informacji o śmierci rolnika po naliczeniu zaliczki. 

Jednym z powodów nie otrzymania zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich może być prowadzenie kontroli administracyjnej, fotograficznej lub na miejscu u rolnika ubiegającego się o wsparcie.

Resort rolnictwa wielokrotnie apelował do Komisji Europejskiej o rozważenie możliwości wypłaty zaliczek lub ich części podczas trwania kontroli. Rolnicy otrzymują pieniądze znacznie później niż inni, a wydatki mają podobne. Jednak niestety w tej sprawie niewiele da się zrobić, bo jak wynika z art. 75 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, płatności nie można przekazać do czasu zakończenia weryfikacji warunków kwalifikowalności dokonywanej przez państwa członkowskie, tj. przed kontrolami administracyjnymi uzupełnionymi kontrolami na miejscu. Zaliczki na wsparcie przyznane w ramach PROW mogą być wypłacane dopiero po zakończeniu kontroli. A w rzeczywistości - jeśli nie dostaniesz ich do końca listopada, to niestety całość dopłat bezpośrednich otrzymasz dopiero po 1 grudnia. 

dkol
Fot. Envato Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 13:03