StoryEditor

Dopłaty do ginących gatunków

Podobnie jak w poprzednich edycjach programu rolnośrodowiskowego, nowy program będzie oferował także dopłaty do uprawy gatunków roślin rolniczych uznanych za zagrożone tzw. erozją genetyczną (w praktyce mało popularnych) oraz odmian regionalnych i/lub amatorskich zarejestrowanych w Krajowym rejestrze.
09.02.2015., 10:02h

Chodzi mianowicie o pakiet 6. „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie”. Do gatunków zagrożonych zaliczane będą w nowym programie:

  • pszenica płaskurka (Triticum dicoccum),
  • pszenica samopsza (Triticum monococcum),
  • żyto krzyca (Secale cereale var. multicereale),
  • lnianka siewna (Camelina sativa),
  • nostrzyk biały (Melilotus albus),
  • lędźwian siewny (Lathyrus dativus),
  • soczewica (Lens culinaris),
  • pasternak (Pastinaca sativa)
  • przelot pospolity (Anthyllis vulneraria),
  • gryka (Fagopyrum esculentum).

Z tej listy w porównaniu z poprzednim programem wypadło choćby proso, którego uprawa cieszyła się dużą popularnością.

Drugą grupę upraw kwalifikujących się do pomocy stanowią teoretycznie odmiany regionalne oraz amatorskie, zarejestrowane w Krajowym rejestrze – w tym przypadku jednak sytuacja wygląda tak, że obecnie w Krajowym rejestrze prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) nie ma wpisanej ani jednej odmiany regionalnej lub amatorskiej.

W ramach tego pakietu będzie można albo prowadzić uprawę wspomnianych gatunków lub odmian (produkcja towarowa), albo wytwarzać nasiona/ materiał siewnych tychże roślin. W pierwszym przypadku stawka płatności ma wynieść 750 zł/ha, w przypadku zaś produkcji nasiennej ma to być 1000 zł/ha. W przypadku produkcji nasiennej wyprodukowany materiał będzie musiał spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych.

W tym pakiecie oprócz ogólnych progów degresywności będzie obowiązywało dodatkowe ograniczenie: płatność przysługiwać ma do maksymalnej powierzchni 5 ha dla poszczególnych gatunków/odmian roślin uprawnych.

W przypadku produkcji nasiennej rolnik będzie mógł otrzymać rekompensatę kosztów transakcyjnych, tj. koszty wykonania oceny wytworzonego materiału siewnego/nasion w laboratoriach urzędowych lub akredytowanych. Kwota rekompensaty będzie nie większą niż 20% rocznej stawki płatności. gi

Więcej o nowych pakietach rolnośrodowiskowych czytaj w lutowym numerze "top agrar Polska" od str. 22.

Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 19:59