StoryEditor

Dopłaty do paliwa rolniczego 2023 - ruszył nowy nabór! Jakie stawki, zasady, terminy składania wniosków i wypłaty pieniędzy?

1 sierpnia rusza drugi w tym roku nabór wniosków o zwrot akcyzy za zakupione paliwo rolnicze. Tym razem jednak po ostatniej nowelizacji przepisów zmieniły się zasady w porównaniu do wniosków składanych w lutym br.  Stawka pomocy może wynieść nawet 2 zł za litr oleju napędowego zakupionego między 1 lutego a 31 lipca 2023 r. Wnioski będą mogli składać także hodowcy świń, owiec, kóz i koni.
01.08.2023., 09:08h

Jak już informowaliśmy kilkakrotnie wcześniej, w tym roku rząd wprowadził zmiany w zakresie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze kupowane przez rolników i wykorzystywane w gospodarstwach rolnych do produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Wyższy zwrot podatku akcyzowego - 1,46 i 2 zł zamiast 1,20 zł


W ostatniej nowelizacji przepisów „ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” wprowadzono podwyższoną stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do 1,46 zł oraz dodatkową pomoc w kwocie 0,54 zł/ litr ON do zakupów ON udokumentowanych fakturami VAT lub ich kopiami w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.

Łączny zwrot akcyzy w kwocie 2,00 zł do litra zakupionego w tym okresie oleju napędowego dotyczyć będzie:

  • niewykorzystanego limitu  do  zwrotu podatku  w II terminie naboru wniosków posiadaczy użytków rolnych i bydła,
  • dodatkowego limitu dla producentów rolnych, którzy w 2022 r. byli posiadaczami świń, owiec, kóz i koni.

Jak oblicza się dodatkowy limit zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze?


Dodatkowy limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego:

  • 1,20 zł/ litr ON zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
  • 1,46 zł/litr ON i dodatkowej pomocy 0,54 zł/ litr ON zakupionego w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2023 r. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i 1,46 zł/  litr ON dla dużych przedsiębiorstw rolnych

 

Ile zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze otrzymają hodowcy świń, owiec, kóz i koni?


Zgodnie z nowymi przepisami roczny limit przysługujący do wyliczenia zwrotu podatku akcyzowego w odniesieniu do producentów świń wyniesie 4 litry do 1 świni liczonej jako średnia roczna liczba świń będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 r.

Producenci owiec, kóz i koni będą mogli ubiegać się o zwrot za 40 litrów na 1 DJP. Liczba zwierząt, która będzie brana pod uwagę odnosi się do 2022 r.

We wniosku składanym w urzędzie gminy trzeba będzie umieścić oświadczenie o średniej rocznej liczbie świń lub DJP w odniesieniu do owiec, kóz i koni potwierdzone przez biura powiatowe ARiMR.

Jakie są terminy składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?


W nowelizacji przepisów nie zmieniono terminów składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Nadal obowiązują 2 terminy, przy czym w tym roku jeden został już przeprowadzony:

Pierwszy termin składania wniosków to od 1 do 28 lutego, w którym można się starać o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze zakupione od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia roku bieżącego.

Drugi termin, który się zbliża to od 1 do 31 sierpnia, w którym podstawą zwrotu podatku akcyzowego za ON są faktury zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca br. Jeżeli zatem rolnik chce się starać o zwrot, ma jeszcze do wykorzystania limit, a nie zakupił w tym okresie paliwa, to ma na to zaledwie kilka dni do końca lipca.

Hodowcy świń, owiec, kóz i koni będą mogli wnioskować o zwrot od 1 do 31 sierpnia. Do wniosków jako dowód zakupu paliwa trzeba dołączyć faktury VAT albo ich kopie wystawione od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Jaki jest termin wypłaty zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w 2023 roku?Mimo zmiany wysokości stawek zwrotu akcyzy za zakupiony ON terminy jego wypłaty nie uległy zmianie. W związku z tym dla wniosków złożonych przez rolników od 1 do 31 sierpnia br. włodarze gmin będą wydawać decyzję we wrześniu br., a pieniądze będą wypłacone rolnikom do końca października br.

Dla wniosków składanych w lutym decyzje o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego wydawane są w marcu, a pieniądze są wypłacane do końca kwietnia. Warto tu dodać, że gminy mogą je wypłacić dopiero gdy otrzymają fundusze na ten cel z Urzędów Wojewódzkich.

Rząd szacuje wydatki z budżetu państwa na kwotę 616,6 mln zł – 55 mln zł z tytułu dodatkowego limitu na świnie, owce, kozy i konie oraz 561,6 mln zł z tytułu zwiększenia zwrotu podatku o 80 gr w przypadku oleju napędowego.

wk, bcz
Fot. Czekała

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. luty 2024 15:48