StoryEditor

Dopłaty do ubezpieczeń rolnych: wzrosła liczba sprzedanych polis z dopłatą państwa

  Resort rolnictwa planował, że w 2022 r. powierzchnia ubezpieczonych przez rolników upraw wzrośnie o 30%. Co dalej z Funduszem Gwarancji w Rolnictwie?
07.03.2023., 14:03h

Posłowie Dorota Niedziela oraz Kazimierz Plocke zwrócili się o wyjaśnienia do ministra rolnictwa Henryka Kowalczyk w sprawie systemu ubezpieczeń rolnych oraz Funduszu Gwarancji w Rolnictwie. Według posłów w 2022 roku na dopłaty do ubezpieczeń rolnych przeznaczono z budżetu państwa 1,5 mld zł. Kolejne 3 mld zł zarezerwowano na dopłaty do ubezpieczeń w rezerwie celowej (FGR).

- Zgodnie z publicznymi deklaracjami członków rządu, niewykorzystane środki w roku 2022 miały przechodzić na rok następny. Obiecany przez wicepremiera i ministra rolnictwa nowy system ubezpieczeń wzajemnych miał odciążyć budżet. W konsekwencji system miałby być stosunkowo tani i powszechny – napisali w interpelacji posłowie opozycji.

Z danych przekazanych przez MRiRW wynika, że rolnicy zawarli umowy ubezpieczeniowe z 8 firmami, w których przewidziano 1 489 mln zł do upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich. W 2022 r. 219 677 rolników zawarło umowy ubezpieczenia z dopłatą z budżetu państwa. Było to o 31 246 więcej niż w 2021 r. Umowy zapewniły ochronę ponad 4 mln ha upraw oraz ochronę przed stratami w chowie lub hodowli 22 535 500 sztuk zwierząt gospodarskich.

W 2022 r. na dopłaty ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została wykorzystana kwota 760 139 tys. zł.

Wiceminister Ryszard Bartosik uważa, że przebieg ubiegłorocznej kampanii był udano,  bowiem udało się ubezpieczyć o 30% więcej, niż w roku poprzednim.

System ubezpieczeń rolnych – jakie ułatwienia?

W ramach działań usprawniających funkcjonowanie systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich rząd zaproponował, aby producenci drobiu, bydła i świń mogli wnioskować w ARiMR o refundację 70 % kosztów zakupu ubezpieczeń od ryzyka strat spowodowanych salmonellozą. Uruchomiono również możliwość opłaty składki z dopłat bezpośrednich. Podwyższone zostały także maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w porównaniu do obowiązujących w 2022 roku. Wprowadzone zmiany wynikły ze wzrostu plonów i cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich.

Dodatkowo resort rolnictwa wymienił, że do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych został przesłany projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Termin zgłaszania uwag minie 9 marca 2023 r.

Rezerwa celowa „Fundusz Gwarancji w Rolnictwie”

W odpowiedzi na pytania posłów dotyczące sposobu wydatkowania pieniędzy na ubezpieczenia w 2022 r. resort odpowiedział, że zaplanowana w ustawie budżetowej na rok 2022 rezerwa celowa "Fundusz Gwarancji w Rolnictwie" w kwocie 3 mld zł była przeznaczona na realizację przez ARiMR pomocy w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych szkód spowodowanych przez niekorzystane zjawiska atmosferyczne, m.in. suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

- Niezrealizowane kwoty wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na dany rok, w tym zaplanowane w rezerwach celowych, wygasają z upływem roku budżetowego. Wyjątkiem od tej zasady są wydatki określone w wykazie ustalonym przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, po uzyskaniu opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu. W roku 2022 nie został ustalony wykaz wydatków niewygasających – wyjaśnił R. Bartosik.

wk

Fot. archiwum top agrar Polska

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. kwiecień 2024 05:53